• news.cision.com/
  • Panion/
  • CombiGene AB (publ) har publicerat erbjudandehandling till aktieägarna i Panion animal health AB (publ)

CombiGene AB (publ) har publicerat erbjudandehandling till aktieägarna i Panion animal health AB (publ)

Report this content

Fullständig erbjudandehandling samt anmälningssedlar finns via CombiGene’s hemsida http:/combigene.com/offer

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Dokument & länkar