Marknadsmeddelande 13/19 – Sista dag för handel med BTA i Panion Animal Health AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, PANION BTA, är den 18 januari, 2019.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: PANION BTA
ISIN-kod: SE0012011831
Orderboks-ID: 4S65
CFI: ESNUFR
FISN: PANION/SH
Sista handelsdag: 18 januari, 2019

Stockholm den 16 januari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.