Marknadsmeddelande 173/18 – Korrigering: Första dag för handel i Panion Animal Health AB:s teckningsoption är den 12 juli 2018

OBS! Korrigeringen avser endast kortnamn och aktienamn.

Första dag för handel med Panion Animal Health AB:s teckningsoptioner av serie 2019 (PANION TO1) är den 12 juli 2018.

En (1) teckningsoption PANION TO1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 1,31 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden 1 september 2019 till den 30 september 2019.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PANION TO1
Aktienamn: Panion TO1
ISIN-kod: SE0011205343

Orderboks-ID:4F5C
CFI: RMXXXX
FISN: PANION/OPT RTS 20190930
Organisationsnummer: 559018-4171
LEI: 5493002S8BCWRTPAB555
Första dag för handel: 12 juli 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments) 


Stockholm den 10 juli, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000 
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.