Ökning av antalet aktier i Panion Animal Health AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet med en investeringsfond som förvaltas av Yorkville Advisors Global som publicerades den 9 januari 2018.

Konverteringsdag var den 14 mars 2018 och antalet konvertibler som konverterades var två stycken. Konverteringen är nu registrerad hos Bolagsverket. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 16 191 593. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 142 857. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 16 334 450.

Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling
är 23 stycken.

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

 juni 2015 bildade CombiGene ett helägt dotterbolag, som då hette CombiGene Vet AB, och i april 2016 beslutades att dela ut dotterbolaget till CombiGenes aktieägare med målet att notera bolaget. Fokus för bolaget, som nu namnändrats till Panion Animal Health AB, kommer att vara utnyttjandet av CombiGenes upptäckter för att utveckla en behandling av hundepilepsi. Panion kommer även att bedriva inlicensiering av andra projekt eller produkter inom animal health.

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera