Panion Animal Health AB – Memorandum publicerat

Investeringsmemorandum – Styrelsen för Panion Animal Health AB (publ) publicerar inbjudan att teckna aktier i Bolaget.

Teckningsperiod: 7 december 2018 - 21 december 2018

Teckningskurs: 1 SEK per aktie.

Bakgrund
Panion Animal Health är ett djurläkemedelsbolag, företagets affärsidé är att utveckla preparat och behandlingsmetoder som skapar bättre liv för djur.

Den första produkten som Panion valt att utveckla är ett preparat för behandling av epilepsi hos hundar enligt ett licensavtal med CombiGene. CombiGene har i närtid publicerat framgångsrika studier om dosbedömning och långsiktig effekt hos råttor. Dessutom har Panion säkerhetsdata från två hundstudier.

Panion har kommit långt i förberedelserna för den första effektstudien (Pilotstudie), denna studie planeras att genomföras i Nordamerika under våren (-19). Panion har öppnat en INAD-fil med US-FDA. I EU har Panion haft möte med Innovation Task Force i den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Bolaget samarbetar med både FDA och EMA så att forskning och utveckling överensstämmer med myndigheternas råd och rekommendationer, detta minimerar risker i den kommande pilotstudien.

Motiv för emissionen
Motivet för nyemission är att säkerställa den kommande pilotstudien i USA. Det finns i dagsläget olika alternativ att tillgå för den kommande finansieringen. Genom att erbjuda befintliga ägare möjlighet att vara med ger vi befintliga ägare samma villkor som eventuellt kommer erbjudas externa finansiärer.

Investerarträff
Panions VD, Anja Holm, kommer den 14 december hålla en investerarträff i Mangolds lokaler i Stockholm. Anja kommer redogöra för Panions verksamhet och pågående forskning inom genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar.

För anmälan till nedan träff, vänligen maila till:
emissionstjanster@mangold.se

Datum: 14 december 2018
Tid: 12–13
Plats: Engelbrektsplan 2, Stockholm (Mangolds lokaler)

För mer information, och nedladdning av IM och teckningssedlar
panion-animalhealth.com/emission/

www.mangold.se/aktuella-emissioner
www.spotlight.se

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Om oss

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet. Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Prenumerera

Dokument & länkar