• news.cision.com/
  • Panion/
  • Panion Animal Healths extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) den 6 september 2019

Panion Animal Healths extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma) den 6 september 2019

Report this content

Panion Animal Health (publ) höll extra bolagsstämma den 6 september 2019 i Lund för att besluta om bolaget fortsatt skulle driva sin verksamhet eller gå i likvidation.

Vid stämman framlades kontrollbalansräkning samt revisorns yttrande över kontrollbalansräkningen.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att bolagets verksamhet ska drivas vidare innebärande att bolaget inte ska gå i likvidation.

Anja E. H. Holm, CEO
+ 45-22 94 66 00
anja.holm@panion-animalhealth.com

Bolaget ska utveckla och kommersialisera genterapi för behandling av epilepsiliknande tillstånd hos hundar och andra djur, samt utveckla och kommersialisera andra veterinärmedicinska produkter och nya behandlingsformer som kan ge sjuka djur bättre livskvalitet.
Panion will develop and commercialize a gene therapy treatment for dogs with drug refractory epilepsy, and other new animal health products and treatments that improve the quality of life for animals suffering from chronic diseases.

Dokument & länkar