Valberedning utsedd i Paradox Interactive AB (publ) inför årsstämman 2018

I enlighet med årsstämmans beslut ska ledamöterna i Paradox Interactive AB (publ)s valberedning utses av de per den 30 september till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant. Därutöver ska valberedningen bestå av styrelseordföranden. Paradox Interactive AB (publ) meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i maj 2018 och består av följande ledamöter:

Per Håkan Börjesson, ordförande (utsedd av Investment AB Spiltan)
Andras Vajlok (utsedd av Westerinvest AB)
Christoffer Häggblom (utsedd av Lerit Förvaltning AB)
Håkan Sjunnesson (styrelsens ordförande)

Aktieägare kan lämna förslag till valberedningen senast den 15 december 2017 till email: ir@paradoxplaza.com.

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 18 maj 2018. 

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Wester, VD Paradox Interactive

Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive
Email: ir@paradoxplaza.com
Telefon: 0703-555489

Denna information är sådan information som Paradox Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2017.

Om Paradox Interactive

Koncernen Paradox Interactive består idag av förlagsverksamhet, egen utveckling av datorspel, samt licensiering av White Wolfs varumärken. Förlagsverksamheten förlägger både internt utvecklade titlar och titlar utvecklade av fristående studios, samt musik och böcker. Spelportföljen består idag av fler än 90 titlar och Paradox Interactive äger de viktigaste varumärkena som Stellaris, Europa Universalis, Hearts of Iron, Crusader Kings, Cities: Skylines, Tyranny, Magicka med flera. Sedan starten för över tio år sedan har Paradox sålt sina spel världen över, först via partners och fysisk distribution och sedan 2006 digitalt som egenförläggare. De plattformar som företaget utvecklar för är främst PC, men bolaget har även släppt spel till konsol och mobila plattformar. De största marknaderna är USA, England, Tyskland, Frankrike, Ryssland och Skandinavien. Idag spelar nära 1,5 miljoner spelare Paradox-spel varje månad, och antal registrerade Paradoxanvändare överstiger sex miljoner.

Paradox Interactive AB (publ)s aktier är listade på Nasdaq First North Premier, ticker PDX. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.paradoxinteractive.com

Prenumerera