Aktieägarbrev 2021-01-13

Report this content

Kära aktieägare i Parans Solar Lighting AB (publ) 

God fortsättning på det nya året! 

Jag är oerhört stolt och glad över att jag har fått förtroendet att leda och utveckla Parans nu när bolaget går in en ny och spännande fas. Vi lämnar skedet som utvecklingsbolag och går in i en kommersiell fas som ska ta bolaget till lönsamhet. Att tacka ja till uppdraget kändes självklart. SP4-systemet som ger naturligt solljus inomhus är unikt med åtskilliga användningsområden som bidrar till hållbara byggprojekt för både människa och miljö. Det nyetablerade verksamhetsbenet i Kina med IoT Street lights och 5G Towers ger bolaget ett andra ben att stå på, och en möjlighet att etablera SP4-systemet i Kina och Sydostasien.

Jag ser fram emot att samarbeta med styrelsen och Parans kompetenta och engagerade medarbetare för att snabbt accelerera försäljningen och ta verksamheten till lönsamhet. Vidare ser jag fram emot att öka och utveckla samarbetet i vårt globala partnernätverk. För att ännu bättre kunna möta våra kunders behov och stärka vår affär ska vi även arbeta vidare med att utveckla och kommersialisera vårt digitala produktutbud.

En stor del av min erfarenhet har jag fått i ledade positioner inom bemanning och rekryteringsbranschen. Till de erfarenhet som jag räknar med att jag kommer att få användning för hos Parans hör affärs- och verksamhetsutveckling av entreprenörskaraktär, liksom att transformera verksamheter för att ge dem förutsättningar att växa. Försäljning kommer att stå i fokus för att skapa förutsättningar för tillväxt, lönsamhet och nöjda kunder. Jag är resultatorienterad och kommer att sträva efter att bygga ett resultatorienterat ledarskap. Som ledare vill jag inspirera, skapa värde och sikta högt tillsammans. För mig är det viktigt med väl förankrade värderingar och ett ”people first”-perspektiv.

Mitt fokus kommer att ligga på försäljning, tillväxt och att nå lönsamhet med ett fortsatt starkt medarbetarengagemang. Parans vänder sig till en global marknad och jag tror mycket på vår produktportfölj. I och med etableringen i Kina samt en välfylld kassa står vi väl rustade för ett ljusare 2021.

Jag är glad för det stora intresset för Parans bland investerare och tacksam för de positiva reaktioner jag har fått sedan jag tillträdde som VD. Som börsnoterat bolag har vi ett ansvar för att likabehandla alla investerare i vår kommunikation, och all väsentlig information kommer att lämnas genom pressmeddelanden och i våra rapporter som offentliggörs enligt börsregelverket. Jag kommer alltså inte att besvara specifika frågor från enskilda aktieägare utan måste tyvärr hänvisa till den regulatoriska information som bolaget har kommunicerat och kommer att kommunicera, och som sedan ligger på vår hemsida.

Jag kommer därmed inte att kommentera bolaget eller verksamheten förrän i kommande bokslutskommuniké den 26 februari, såvida vi inte har nyheter dessförinnan som i så fall kommer att kommenteras när de offentliggörs. Jag ska nu den närmaste tiden fokusera på att sätta mig in i verksamheten, lära känna organisationen och våra partners samt snabbt komma igång med att driva den fortsatta utvecklingen av Parans.

 

Varmaste hälsningar,

Helen Forsling, VD

 

För mer information kontakta gärna:

Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0731-56 41 28, helen.forsling@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Prenumerera

Dokument & länkar