Anders Koritz utsedd att återinträda som VD i Parans Solar Lighting AB

Report this content

Styrelsen i Parans Solar Lighting AB (publ) har utsett Anders Koritz till VD i bolaget. Han efterträder Helen Forsling, som tidigare meddelat att hon sagt upp sig. Anders har tidigare varit VD i bolaget under fem år fram till januari 2021. Anders tillträder igen den 30 mars 2021.

”Anders Koritz har haft en nyckelroll i att framgångsrikt attrahera QPT och dess investering i Parans. Vi har tillsammans haft detaljerade samtal och utbyte av idéer avseende QPTs strategiska investering i Parans och den utvecklingsplan vi avser genomdriva globalt, med speciellt fokus på den kinesiska marknaden. Som VD har Anders utmärkta ledaregenskaper, internationell vision och unika kunskaper om den kinesiska marknaden. Anders utnämning till VD är helt i linje med Parans strategiska utvecklingsbehov. Jag ser goda förutsättningar för en god försäljningsutveckling och att verksamheten snart ska nå lönsamhet under hans ledarskap,” säger Parans styrelseordförande Dr. Xiqing Sun.

”Jag är verkligen glad att kunna återvända till Parans och fortsätta det arbete som påbörjats. Parans har nu den mycket kompetenta och erfarna styrelse som bolaget behöver och förtjänar, och jag har fullt förtroende för deras förmåga att styra bolaget mot framgång. Jag vill speciellt gratulera Fred Sun för att han tagit rollen som styrelseordförande. Jag är helt säker på hans starka förmåga att utveckla våra affärer med fokus på den kinesiska marknaden,” säger Anders Koritz, tillträdande VD.

Kontaktperson:
Xiqing (Fred) Sun, Chairman of Parans Solar Lighting AB (publ)
Tel: +46 (0)31-20 15 90, Email: fredsun2018@qq.com
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan som Parans Solar Lighting är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR.

Prenumerera

Dokument & länkar