Beslut kring etablering av dotterbolag i Shanghai

Report this content

Parans styrelse har fattat beslut att etablera dotterbolag i Shanghai, Kina, för att stärka försäljningen av Parans solljuslösning i Shanghai med närliggande provinser. Beslutet följer den strategi som påbörjades under hösten 2020 med etablering av säljkontor i Shanghai för att öka Parans närvaro i regionen.


Bild: Shanghai, Pixabay, och Ray-In Solar Lightings kontor, Parans

Styrelsen har beslutat att upprätta ett dotterbolag i Shanghai i och med Parans ökande närvaro och aktivitet i Shanghai och Kina. Shanghai är Kinas affärscentrum och syftet är att effektivare kunna stötta och bearbeta lokala partners och kunder. Dotterbolaget i Shanghai kommer fokusera helt på Parans solljusaffär. Arbetet med att upprätta dotterbolaget i Shanghai kommer att pågå parallellt med den pågående etableringen av dotterbolag i Qingdao, Kina.

Parans har inlett samarbete med Ray-In Solar Lighting Technology (Shanghai) Co., Ltd. för Shanghai, Kina och kommer att formalisera samarbetet genom ett distributörsavtal senare i veckan. Ray-In Solar har lagt order på ett demosystem som kommer att installeras på Shanghaikontoret för att kunna visas upp för potentiella kunder i Shanghai med närområde. Demosystemet har ett symboliskt ordervärde om cirka 62.000 SEK och leverans beräknas ske i februari 2021. Ray-In Solar Lighting är ett nystartat bolag som tillhör Li-Cheng M&E Engineering Group som är ett väletablerat bolag i Shanghai med över 15 års historik och drygt 50 anställda.

- Efter att ha bearbetat lokala marknaden i Shanghai sedan oktober 2020 har intresset varit stort för vår lösning från både arkitekter och fastighetsägare och vi arbetar för närvarande aktivt i flera projekt som är i design- respektive upphandlingsfasen. Det ger oss en hög trovärdighet att vara etablerade i Shanghai. I och med det ökande intresset och att vi nu har fått vår första order och distributör, ser vi etableringen av ett dotterbolag som ett naturligt nästa steg för att stödja vårt försäljningsarbete, säger Helen Forsling, VD för Parans.

- Vi är glada för vårt nya partnerskap och Ray-In Solars investering i ett demosystem för att kunna visa upp för potentiella kunder. Distributören har ett etablerat nätverk inom föreskrivande led och är väl etablerat inom utbildningssektorn. Detta är fördelaktigt för Parans affär eftersom klassrum i Kina har dagsljuskrav på minst 3 timmar per dag samt att alltfler centrala skolor och klassrum byggs under marken och har därmed stort behov av dagsljuslösningar, säger Fredrik Johansson, Senior Vice President Sales & Marketing på Parans.

 

För mer information kontakta gärna:
Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0731-56 41 28, helen.forsling@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar