IKEA testar Paranssystemet

IKEA har beställt Paranssystem för utvärdering. Systemet är ett testsystem och är i linje med IKEA:s strategi att tillföra mer dagsljus in i varuhusen. Vid ett positivt utfall har Paranssystemet potentialen att bli en del av IKEA:s standardlösning för dagsljus i ytor långt från fönster.

Parans har genom Scan Interlight AB, som är en mångårig leverantör av ljuslösningar till IKEA, sålt testsystem för utvärdering till IKEA. Installation kommer att ske under våren i IKEA:s lokaler i Helsingborg. Syftet med utvärderingen är att testa systemets lämplighet i miljöer där både IKEA:s anställda samt deras kunder vistas. IKEA har en uttalad hållbarhetsstrategi avseende både människor och miljön, ”People & Planet positive”, och en del i detta är att öka dagsljusfaktorn inomhus.

Paranssystemet kan leda solljus upp till 100 meter, cirka 30 våningar, och samtidigt behålla en hög ljuskvalitet och intensitet. Systemet har en 24/7-uppkoppling mot internet, vilket gör att kunden kan känna sig trygg i att systemen levererar mesta möjliga mängd naturligt ljus.

- Vi är mycket glada över att IKEA vill testa Parans lösningar för att få in mer naturligt ljus i sina olika miljöer, säger Anders Koritz, Parans VD. Vi tror att Paranssystemet har möjlighet att falla väl ut i IKEA:s tester och utvärdering och bli en del i en lösning som uppfyller deras behov av mer solljus inomhus.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018. 

Taggar:

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar