Information avseende Parans Solar Lighting AB företrädesemission

Report this content

Bolagets aktieägare (per avstämningsdagen den 21 november) ska ha företrädesrätt att teckna units i förhållande till de aktier de förut ägde (pro rata).

Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till uniträtter är den 19 november 2018 och första dag för handel exklusive rätt till uniträtter är den 20 november 2018.

Teckningsperiod är 26 november – 12 december 2018

Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 26 november – 10 december 2018

Handel med BTU kommer att ske från och med den 26 november till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av januari 2019.

Mer information om företrädesemissionen återfinns på Bolagets hemsida www.parans.com.

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Prenumerera

Dokument & länkar