Kommuniké från extra bolagsstämma i Parans Solar Lighting AB (publ) den 23 mars 2021

Report this content

Parans Solar Lighting AB (publ) höll extra bolagsstämma den 23 mars 2021 varvid ny styrelse utsågs.

Stämman beslutade i enlighet med Qingdao Photon Technology Co., Ltd:s förslag att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Stämman beslutade i enlighet med Qingdao Photon Technology Co., Ltd:s förslag att nyvälja Xiqing (Fred) Sun, Jiwen Cai, Per Tjernberg, Jonas Ehinger och Maggie Mei Jie som styrelseledamöter samt att omvälja Fredrik Mårtensson som styrelseledamot.

Xiqing (Fred) Sun valdes som styrelseordförande.

 

För mer information kontakta gärna:

Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0731-56 41 28, helen.forsling@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Prenumerera

Dokument & länkar