Marknadsmeddelande 12/18 - Information om Parans Solar Lighting AB:s teckningsoption

Första dag för handel med Parans Solar Lightings teckningsoptioner PARA TO2 är den 17 januari 2018.  

En (1) teckningsoption PARA TO2 serie TO2 2017/2022 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 3,00 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PARA TO2
ISIN-kod: SE0010662965
Orderbok-ID: 453X
CFI: RMXXXX
FISN: PARANS/OPT RTS 20221128
Första dag för handel: 17 januari 2018
Marketsegment/no: ATSE
MIC Code: XSAT 
Ticksize: A (Other instruments) 

Stockholm den 11 januari 2018

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.