Marknadsmeddelande 197/18 - Information om Parans Solar Lightning AB:s teckningsoption TO3

Första dag för handel med Parans Solar Lightning AB:s teckningsoptioner (PARA TO 3) är den 3 september 2018.

En (1) teckningsoption PARA TO 3 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 3,00 SEK. Se pressmeddelande från bolaget för ytterligare information villkor för teckningsoptionen.  

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PARA TO3
Aktienamn: Parans Solar Lighting TO3
ISIN-kod: SE0011452523
Orderboks-ID: 4J0J 
CFI: RMXXXX
FISN: PARANS/OPT RTS 20230703
Organisationsnummer: 556628-0649
LEI: 549300TSZFMAMTRYE825
Första dag för handel: 3 september 2018
Marketsegment: ATSE
MIC Code: XSAT
Ticksize/likviditetsband: A (Other instruments) 

Stockholm den 20 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.