Marknadsmeddelande 30/19 - Korrigering: Information om Parans SolarLighting AB:s teckningsoption

OBS! Korrigeringen avser endast kortnamn samt instrumentnamn.

Första dag för handel med Parans Solar Lighting AB:s teckningsoptioner PARA TO6 är den 6 februari 2019.

Två (2) teckningsoptioner PARA TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 2,00 SEK.

Fullständiga optionsvillkor finns på bolagets hemsida.

Information om teckningsoptionen:
Kortnamn: PARA TO6
Instrumentnamn: Parans Solar Lighting TO6
ISIN-kod: SE0011973932
Orderboks-ID: 4XYD
CFI: RMXXXX
FISN: PARANS/OPT RTS 20200207
Första dag för handel: 6 februari 2019
Marketsegment: SPSE
MIC Code: XSAT
Ticksize: A (Other instruments) 

Stockholm den 1 februari 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.