Ökning av antalet aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 21 november 2017.  

Konverteringsdag var den 5 december 2017 och antalet konvertibler som konverterades var 60 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den första tranchen för framtida omvandling är 340 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 18 436 229. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 250 000. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 18 686 229.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Parans hemsida:

http://www.parans.com/bolagsstyrning.cfm

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2017. 


För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar