Ökning av antalet aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 21 november 2017.  

Konverteringsdag var den 23 januari 2018 och antalet konvertibler som konverterades var 200 stycken. Antalet konvertibler som kvarstår under den tredje tranchen för framtida omvandling är 90 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 18 936 229 . Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 833 333. Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 19 769 562.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Parans hemsida:

http://www.parans.com/bolagsstyrning.cfm

För mer information kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com 

Om Parans Solar Lighting AB (publ) 

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Aktietorget och har kontor i Göteborg.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2018. 

Om oss

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen.

Prenumerera

Dokument & länkar