Ökning av antalet aktier i Parans Solar Lighting AB (publ)

Report this content

Konvertering till aktier av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som publicerades den 21 november 2017 samt tilläggsavtal som publicerades den 9 mars 2018.

Konverteringsdag var den 2 april 2019, antalet konvertibler som konverterades var 60 stycken och konverteringskursen var 1,45. Antalet konvertibler som kvarstår under den tredje konverteringen i tredje trachen för framtida omvandling är 0 stycken. Antalet aktier och antalet röster före konverteringen var 34 239 380. Genom konverteringen har antalet aktier och antalet röster ökat med 413 793.Totalt antal aktier och totalt antal röster efter konverteringen blir 34 653 173. Totalt aktiekapital efter konverteringen blir 8 663 293,25.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på Parans hemsida: https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar