Parans börjar handlas på beQuoteds OTC-lista den 21 juni

Report this content

Parans Solar Lighting AB har slutit avtal med beQuoted om handel i bolagets aktier och teckningsoptioner på OTC-listan. Första dag för handel blir den 21 juni 2021. Investerare kommer därmed även i fortsättningen att kunna köpa och sälja värdepapper i Parans via sin bank eller fondkommissionär.

Sista dag för handel på Spotlight är som tidigare meddelats 18 juni. Aktieägare med sina aktier på ISK-konto behöver kontakta sin bank då villkoren för att ha aktierna på ISK inte längre kommer att vara uppfyllda. Har man sina aktier på vanlig depå så behöver ingen åtgärd vidtas.

Parans styrelseordförande Fred Sun lämnade följande kommentar:
”We can't change Spotlight's decision to de-list Parans, but we can change the future of Parans. Since the formal operation of PLT, Parans’ wholly owned subsidiary in China, on April 23 this year, we have established a rapidly growing customer base and sales project library in China. A number of cities such as Qingdao Western Coast District, Zibo City, Hanzhong City, Longkou City, Jimo District and Jihongtan Sub-district etc. have expressed strong interests in installing our IOT LED streetlights and 5G smart towers. Parans' China strategy is being effectively implemented. It can be said that Parans has never been so competitive and has so many commercial opportunities. The future of Parans will definitely be much brighter! It should be noted that this is only an interim solution. We will eventually seek to re-list the company in a new stock market.”

Information om instrumenten:
Aktie, kortnamn PARA, ISIN-kod SE0002392886, handelspost 5 000 aktier.
Teckningsoption 02, kortnamn PARA-TO2, ISIN-kod SE0010662965, handelspost 5 000 teckningsoptioner.
Teckningsoption 03, kortnamn PARA-TO3, ISIN-kod SE0011452523, handelspost 5 000 teckningsoptioner.
Teckningsoption 04, kortnamn PARA-TO4, ISIN-kod SE0011642354, handelspost 5 000 teckningsoptioner.
Teckningsoption 05, kortnamn PARA-TO5, ISIN-kod SE0011896794, handelspost 5 000 teckningsoptioner.

För att handla aktier och teckningsoptioner i Parans kontaktar man sin bank eller förvaltare. Banken kontaktar i sin tur marknadsplatsen som matchar ordern med andra bankers order. Antingen blir det avslut direkt eller så registreras ordern i väntan på att matchas. Aktuella köp- och säljkurser kommer visas på beQuoted.

 

Kontaktperson

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ)
Tel: +46 (0)733 21 16 35, Email: anders.koritz@parans.com
www.parans.com

 

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

 

Denna information är sådan som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades för offentliggörande genom verkställande direktörens försorg, tid som ovan.