Parans utser Wildeco Ekonomisk Information AB till Certified Adviser

Report this content

Parans har utsett Wildeco Ekonomisk Information AB till Certfied Adviser inför ansökan om listbyte till Nasdaq First North Growth Market. Ansökan planeras inlämnas under andra halvåret 2020.

-    Vi har tidigare kommunicerat att vi ser ett listbyte som gynnsamt för aktieägarna, bland annat för att det bedöms skapa förutsättningar för en ökad likviditet i aktien. Nu tar vi ytterligare ett konkret steg i för att förbereda vår ansökan, säger Anders Koritz, VD för Parans Solar Lighting.  

För mer information kontakta gärna:
Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.
Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

 

Prenumerera

Dokument & länkar