Parans VD Helen Forsling avgår

Report this content

Parans Solar Lightings VD Helen Forsling har meddelat styrelsen att hon önskar sluta som VD. Hon har kommit överens med styrelsen att fortsätta sin nuvarande roll till den 7:e maj eller att anställningen avslutas så snart ske kan så att en kontrollerad överlämning blir säkerställd. 

Helen Forsling lämnar följande kommentar till sitt beslut:
”Den i stort sett helt nya styrelsen som är föreslagen till kommande extrastämma samt den nya kinesiska huvudägarens primära fokus på Kinamarknaden innebär att väsentliga förutsättningar har förändrats sedan jag accepterade mitt uppdrag. Efter samråd med sittande styrelse har jag kommit fram till att den nya styrelsen bör få tillsätta en ny ledning. Vi har sedan årsskiftet tagit ett antal initiativ för att skapa försäljning och tillväxt och jag kommer att medverka till en smidig överlämning i samråd med den styrelse som ska väljas på extrastämman den 23 mars.”

 

Kontaktperson:

Leif Brandel, styrelseordförande Parans Solar Lighting AB (publ), tfn.  +46 70 569 09 65,
leif.brandel@newsinvest.se    
www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

Denna information är sådan som Parans Solar Lighting är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR.

Prenumerera

Dokument & länkar