Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner serie TO2 samt korrigering av pressmeddelande 23 december 2020

Report this content

Teckning av aktier har skett genom utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO2 som Parans Solar Lighting AB (”Parans”) delade ut till sina aktieägare hösten 2017 för att minska utspädningen i den första tranchen i den finansieringslösning som Parans offentliggjorde den 17 november 2017.

Teckningen har gjorts med stöd av § 3 i villkoren för teckningsoptionerna som ger rätt att teckna aktier under perioden 14 november 2018 till 14 november 2022 för innehav av teckningsoptioner till ett sammanlagt värde om 50 000 kronor eller mer. Antal aktier som tecknades var 41 887 till teckningskurs 1,242 SEK och aktiekapitalet ökade med 837,74 SEK. Efter registreringen uppgår antal aktier till 105 035 562 och aktiekapitalet till 2 100 711,24.

I pressmeddelande 23 december 2020 om genomförd transaktion med Qingdao Photon Technology stod felaktigt att antal aktier efter genomförd transaktion uppgick till 104 933 675 och rätt antal är 104 993 675.

                                                                                                                                                                     

För mer information om Parans kontakta gärna:

Helen Forsling, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 070-832 19 19, helen.forsling@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal.

Prenumerera

Dokument & länkar