Utfall nyttjandeperiod 1 för teckningsoptioner av serie TO4.

Report this content

Första nyttjandeperioden av fem är nu avslutad för de teckningsoptioner av serie TO4 som Parans Solar Lighting AB:s (”Parans”) delade ut till sina aktieägare våren 2018 för att minska utspädningen i det finansieringsavtal som Parans offentliggjorde den 21 november 2017 samt tilläggsavtal som offentliggjordes den 9 mars 2018

Nyttjandeperioden pågick från 9 augusti till 23 augusti 2019 och antal aktier som tecknades var 9 022 till teckningskurs 1,30 SEK och vilket tillförde bolaget 11 729 SEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökade med 180,44 SEK och efter teckningen uppgår antal aktier till 52 030 497 och aktiekapitalet till 1 040 609,94 SEK.

Antal utnyttjade teckningsoptioner var 8 358 vilket är en nyttjandegrad på 0,76%. Antal kvarvarande teckningsoptioner är ­­­­1 090 196 och nästa nyttjandeperiod för serie TO4 infaller 9 - 23 augusti 2020.

För mer information om Parans kontakta gärna: 

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635, anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market och har kontor i Mölndal. 

Prenumerera

Dokument & länkar