Backaheden Fastighets AB förvärvar Santa Marias distributionscenter i Kungsbacka av NRP och Wilfast

Report this content

Backaheden Fastighets AB, ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat fastigheten Hede 3:122 i Kungsbacka. Köpeskillingen före avdrag för latent skatt uppgår till cirka 768 mkr.

Största hyresgäst är Santa Maria som representerar cirka 82% av hyresintäkterna. Santa Maria är Europas största smaksättningsföretag med drygt 900 anställda och är en del av den familjeägda finska livsmedelskoncernen Paulig Group. Övriga hyresgäster inkluderar bland annat Region Halland, Kungsbacka Kommun och Erikshjälpen.

Fastigheten omfattar totalt cirka 45 500 kvadratmeter uthyrningsbar area och har ett strategiskt läge med närhet till Santa Marias produktionsanläggning i Mölndal, Göteborgs hamn och motorvägsnätet. Santa Maria har nyligen tecknat avtal om att utöka och utveckla sitt distributionscenter i fastigheten med ytterligare 5 000 kvadratmeter.

- Vi är såklart väldigt nöjda med förvärvet av fastigheten Hede 3:122 som är belägen i Nordens starkaste logistikregion, cirka 2,5 mil från centrala Göteborg. Denna högkvalitativa fastighet med mycket starka hyresgäster uppfyller väl de investeringskriterier som Pareto fokuserar på vid förvärv. Vi ser nu fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med Santa Maria och övriga hyresgäster, säger Hampus Ållemark på Pareto Securities AB.

Tillträde av fastigheten ägde rum den 22 december 2020. Backaheden Fastighets AB avses noteras på Spotlight Stock Market under början av 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hampus Ållemark                                                                                                                                                   
Pareto Securities AB                                                                
Tel: +46 70 767 45 95                                                                                                                  
E-post: hampus.allemark@paretosec.com


Johan Åskogh
VD, Backaheden Fastighets AB
Tel: +46 73 626 34 84                                                         
E-post: johan.askogh@paretosec.com


Pareto Securities är en fullservice-investmentbank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner. Pareto Securities AB är en del av Pareto Securities gruppen med huvudkontor i Oslo, Norge, och har idag mer än 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar