• news.cision.com/
  • Pareto Securities AB/
  • Krona Public Real Estate AB förvärvar modernt utbildnings- och kulturcenter uthyrt till offentliga hyresgäster på långa hyreskontrakt

Krona Public Real Estate AB förvärvar modernt utbildnings- och kulturcenter uthyrt till offentliga hyresgäster på långa hyreskontrakt

Report this content

Krona Public Real Estate AB, ett av Pareto Securities nybildat fastighetsbolag, har förvärvat en portfölj med samhällsfastigheter i Kongsberg beläget cirka 8 mil sydöst om centrala Oslo. Fastighetsportföljen omfattar sex fastigheter med en uthyrningsbar area om cirka 38 700 m2 varav cirka 26 000 m2 avser lokaler och 12 700 m2 avser en fristående parkeringsanläggning.  

Huvudbyggnaden Krona utgör en toppmodern byggnad för utbildnings- och kulturverksamhet om cirka 24 000 kvadratmeter som färdigställdes 2015. Krona innehåller bland annat undervisningslokaler för Universitetet i Sørøst Norge, yrkesskola, bibliotek, biograf, musikteater och kontor för Kongsberg kommun. Förvärvet inkluderar även fyra mindre kringliggande fastigheter som främst nyttjas för offentlig administration.Fastigheterna har totalt sex olika hyresgäster varav de tre största representerar cirka 97% av hyresintäkterna. Dessa tre hyresgäster är det statliga universitetet Universitetet i Sørøst Norge, det kommunala fastighetsbolaget Kongsberg Kommunale Eiendom och Norges största län Viken Fylkeskommun. Övriga hyresintäkter är hänförliga till intäkter från parkering och mindre hyresavtal. Den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till cirka 14 år.

Fastigheterna är centralt belägna i industri- och universitetsstaden Kongsberg och utgör en viktig länk mellan näringsliv och utbildning i regionen.

Säljare är NAF Gårdene AS. Cushman & Wakefield Realkapital i Norge var säljarens rådgivare i affären.

- Förvärvet av denna högkvalitativa samhällsfastighetsportfölj är helt i linje med vår investeringsstrategi. Krona är en fantastisk byggnad som förenar flera samhällsviktiga funktioner på en och samma plats. Vi är mycket imponerade av projektet och det samarbete mellan offentliga och privata aktörer som utgjort en förutsättning för projektets genomförande. Vi ser nu fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med Universitetet i Sørøst Norge, Kongsberg Kommun, Viken Fylkeskommune och övriga hyresgäster, säger Hannes Kimari på Pareto Securities AB.

Krona Public Real Estate AB avses att noteras på Spotlight Stock Market under början av april 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hannes Kimari                                                                                                                          
Pareto Securities AB                                                                
Tel: +46 70 310 91 44                                                                                                                
E-post: hannes.kimari@paretosec.com

Oskar Wigsén
VD, Krona Public Real Estate AB
Tel: +46 70 207 74 11
E-post: oskar.wigsen@paretosec.com  

 

Pareto Securities är en oberoende fullservice investment bank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Pareto Securities AB erbjuder investeringstjänster relaterade till handel med aktier och räntebärande instrument till svenska och utländska institutioner, företag och privatpersoner. Pareto har även en bred täckning inom aktie- och kreditanalys. Pareto Securities Investment Banking erbjuder dessutom ECM-, M&A- och DCM-tjänster samt strukturering och syndikering av nya investeringsprojekt inom fastigheter, infrastruktur och sjöfart/offshore. Pareto Securities AB är en del av Pareto Securities-koncernen med huvudkontor i Oslo, Norge. Pareto har idag 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar