One Publicus Fastighets AB förvärvar nybyggd vårdfastighet på Orust

Report this content

One Publicus Fastighets AB, ett växande fastighetsbolag bildat av Pareto Securities 2018, utökar sin fastighetsportfölj genom att förvärva fastigheten Henån 1:411 belägen på Orust. Fastigheten är fullt uthyrd till Orust kommun, Capio och Folktandvården med en genomsnittlig återstående hyreslängd om drygt 13 år. Köpeskillingen före avdrag för latent skatt uppgår till drygt 200 miljoner kronor. Säljarna är Elma Group AB och Safe Invest i Stenungsund AB. Panreal har varit säljarnas rådgivare i affären.

Byggnaden uppfördes 2018 och utgör Orust kommuns nya nav för samhällsservice med äldreboende, vårdcentral, familjecentral och tandläkarmottagning. Orust kommun har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för ett äldreboende med 30 lägenheter och ett 14-årigt hyresavtal för en familjecentral som tillsammans utgör cirka 60% av den uthyrningsbara arean.

”Vi är glada över att få möjlighet att genomföra ytterligare ett förvärv och Henån 1:411 är en mycket välfungerande vårdfastighet som kompletterar Publicus befintliga fastighetsportfölj och är helt i linje med bolagets strategi att äga och förvalta moderna samhällsfastigheter med offentligt finansierade hyresgäster. Genom detta tilläggsförvärv tar vi ytterligare ett steg mot målsättningen att uppnå ett totalt fastighetsvärde som överstiger en miljard kronor. Genom en ökad fastighetsvolym uppnår bolaget stordriftsfördelar och får en bättre diversifiering, vilket skapar ytterligare förutsättningar för stabila långsiktiga kassaflöden och fortsatt tillväxt.” säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

” Vi är stolta och glada över att få lämna över ägande och drift av Henån 1:411 till en kompetent och långsiktig ägare. Tillsammans med Orust kommun, Capio och Folktandvården har vi skapat ett koncept som bidrar till samhällsnytta för alla innevånare på Orust. Stort tack för gott samarbete till alla inblandade sedan vi först började driva frågan år 2014 om det som nu är en förebild för vårdfastigheter i Sverige.” säger Putte Hermansson på Elma Group AB och Tony Lindberg på Safe Invest i Stenungsund AB.One Publicus och dess fastighetsportfölj omfattar efter transaktionen cirka 11 900 kvadratmeter med en genomsnittlig återstående hyreslängd om cirka 16 år. One Publicus Fastighets AB förvaltas av Pareto Business Management AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Hannes Kimari

Partner, Pareto Securities AB     

Tel: +46 70 310 91 44

E-post: hannes.kimari@paretosec.com

Ulf Attebrant

VD, One Publicus Fastighets AB

Tel: +46 70 220 15 84

E-post: ulf.attebrant@pareto.no

 

Pareto Securities is an independent full service investment bank with a leading position in the Nordic capital markets. Pareto Securities AB offers Swedish and foreign institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, shares in SPV’s and fixed income instruments, wide coverage both within equity- and credit research. Furthermore, Pareto Securities investment banking offers ECM, M&A and DCM services as well as arrangement and syndication of new investment projects, arrangement and syndication of sale and leaseback structures within real estate, infrastructure and shipping/offshore. Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group and is headquartered in Oslo, Norway, with more than 450 employees located in offices in Norway, Sweden, Denmark, Finland, United Kingdom, Germany, Switzerland, USA, Singapore and Australia.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar