One Publicus Fastighets AB förvärvar nybyggt LSS-boende i Malmö

Report this content

One Publicus Fastighets AB, ett bolag bildat av Pareto Securities 2018, utökar sin fastighetsportfölj genom att förvärva fastigheten Draken 15 i Malmö. Fastigheten är fullt uthyrd till Malmö Stad samt till två mindre hyresgäster. Köpeskillingen före avdrag för latent skatt uppgår till cirka 100 miljoner kronor.

Fastigheten är centralt belägen i Bulltofta Friluftsstad i östra Malmö och färdigställdes av säljaren Midroc under tredje kvartalet 2018. Malmö Stad har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för ett LSS-boende med 19 lägenheter.

”Vi är glada över förvärvet av Draken 15 som mycket väl kompletterar vår befintliga fastighet Lagern 4 i Solna och är helt i linje med bolagets strategi att äga och förvalta moderna samhällsfastigheter med offentliga hyresgäster. Genom att utöka fastighetsportföljen uppnår bolaget stordriftsfördelar och får en ökad diversifiering, vilket skapar ytterligare förutsättningar för stabila långsiktiga kassaflöden.” säger bolagets VD, Ulf Attebrant.

One Publicus och dess fastighetsportfölj omfattar efter transaktionen cirka 7 450 kvadratmeter med en genomsnittlig återstående hyreslängd om cirka 18 år.

One Publicus Fastighets AB förvaltas av Pareto Business Management AB.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Philip Söderqvist
Partner, Pareto Securities AB     
Tel: +46 72-163 32 22
E-post: philip.soderqvist@paretosec.com

Ulf Attebrant
VD, One Publicus Fastighets AB
Tel: +46 70 220 15 84
E-post: ulf.attebrant@pareto.no

Pareto Securities is an independent full service investment bank with a leading position in the Nordic capital markets and a strong international presence within the energy sector. Pareto Securities AB offers Swedish and foreign institutions, companies and private individuals investment services related to trading in stocks, shares in SPV’s and fixed income instruments, wide coverage both within equity- and credit research. Furthermore, Pareto Securities corporate finance offers ECM, M&A and DCM services as well as arrangement and syndication of new investment projects, arrangement and syndication of sale and leaseback structures within real estate, infrastructure and shipping/offshore. Pareto Securities AB is part of the Pareto Securities group and is headquartered in Oslo, Norway, with more than 500 employees located in offices in Norway, Sweden, Denmark, Finland, United Kingdom, France, Germany, Switzerland, USA, Singapore and Australia.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar