Preservium Property AB förvärvar Riksarkivet i Täby och Regionarkivet i Flemingsberg av Boetten Fastigheter AB

Report this content

Preservium Property AB, ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat fastigheterna Täby Vinkelhaken 2 och Huddinge Snickarboden 1. Köpeskillingen före avdrag för latent skatt uppgår till cirka 1,5 miljarder kr.

Hyresgästerna utgörs av Riksarkivet samt Region Stockholm som representerar 64% respektive 36% av hyresintäkterna. Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet och har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige. Regionarkivet är en arkivmyndighet inom Region Stockholm och har som uppgift att långtidsförvara, vårda och tillhandahålla den information som ska bevaras inom Region Stockholm.

Fastigheterna omfattar totalt cirka 43 200 kvadratmeter uthyrningsbar area och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till 19 år. Riksarkivet i Täby har under de senaste åren genomgått en renovering samt tillbyggnation om ytterligare 12 000 kvadratmeter. I samband med utbyggnationen tecknades 25-åriga hyresavtal med Riksarkivet.

Fastigheterna är belägna i expansiva Arninge och Flemingsberg med spårbunden trafik inom gångavstånd. På båda fastigheterna finns betydande byggrätter som möjliggör expansion för befintliga hyresgäster.

"Vi är väldigt nöjda med förvärvet av dessa fastigheter. Hyresgästernas verksamhet utgör en central del av den svenska myndighetsförvaltningen och fastigheterna med dess strategiska lägen och hyresgäster uppfyller väl de investeringskriterier som Pareto fokuserar på vid förvärv. Vi ser nu fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med Riksarkivet och Region Stockholm", säger Oskar Sandblom på Pareto Securities AB.

Intresset för att medverka i aktieemissionen har varit mycket starkt och bland de största aktieägarna finns bland annat Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) med en ägarandel om drygt 35%.

Preservium Property AB avses noteras på Spotlight Stock Market under november 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Oskar Sandblom                                                                                                        
Pareto Securities AB                                                      
Tel: +46 72 584 98 72                                                                                               
E-post: Oskar.Sandblom@paretosec.com   

John Malmström
VD, Preservium Property AB
Tel: +46 72 584 44 53
E-post: john.malmstrom@paretosec.com  

Pareto Securities är en oberoende fullservice investment bank med en ledande position på den nordiska kapitalmarknaden. Pareto Securities AB erbjuder investeringstjänster relaterade till handel med aktier och räntebärande instrument till svenska och utländska institutioner, företag och privatpersoner. Pareto har även en bred täckning inom aktie- och kreditanalys. Pareto Securities Investment Banking erbjuder dessutom ECM-, M&A- och DCM-tjänster samt strukturering och syndikering av nya investeringsprojekt inom fastigheter, infrastruktur och sjöfart/offshore. Pareto Securities AB är en del av Pareto Securities-koncernen med huvudkontor i Oslo, Norge. Pareto har idag 450 anställda och kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, USA, Singapore och Australien.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar