Länsstyrelsen i Stockholms Län friar Partena Care Ingen vanvård i Långbrobergsfallet

Länsstyrelsen i Stockholms Län friar Partena Care Ingen vanvård i Långbrobergsfallet Länsstyrelsens granskning av det i media uppmärksammade fallet, då en kvinna på Långbrobergs servicehus i Stockholm insjuknade under nyårshelgen och senare avled på sjukhus är nu klar och visar att kritiken mot Partena Care inte var befogad. Länsstyrelsen i Stockholms Län gör i sitt beslut bedömningen "att vårdpersonalen inte brustit i tillsynen" och att det inte finns belägg för att kvinnan, som det påståtts, "glömdes bort eller lämnades ensam varken dygnen runt årsskiftet eller övrig tid." "Hon var beviljad omfattande hjälp med service och omvårdnad och fick det också", konstaterar länsstyrelsen. En undersköterska på Långbroberg har vid två tillfällen i juli 1999 skriftligen ifrågasatt om ett servicehus, med hänsyn till kvinnans hälsotillstånd, var rätt boendeform för henne. Länsstyrelsen anser här att det brustit i rapportering och informationsöverföring och riktar kritik mot stadsdelsnämnden. Partena Care anser emellertid här att man har anledning att skärpa rutinerna också för egen del, bl.a. så att man bättre dokumenterar denna typ av information internt och till stadsdelsnämnden. - För våra medarbetare på Långbroberg har det här varit en svår tid, säger Margareta Helin, Partena Cares regionchef för Stockholm. Vår personal har utsatts för en rapportering i medierna med vad som uppfattats som mycket grava och kränkande beskyllningar. Länsstyrelsens rapport innebär, att man äntligen har fått upprättelse. Enligt rapporten har våra medarbetare inte bara givit kvinnan den tillsyn och omvårdnad hon var berättigad till utan också gjort insatser därutöver. Partena Care är en av Sveriges ledande vårdgivare. Verksamheten erbjuder kommuner, landsting samt företag och enskilda olika tjänster inom vård och omsorg. Uppdragen omfattar bland annat drift av sjukhem, äldre- och handikappomsorg samt hemsjukvård. Partena Care har cirka 4000 anställda i Sverige och omsätter cirka 800 miljoner kronor. Företaget bedriver även verksamheter i Danmark och Norge. För ytterligare information kontakta: Margareta Helin 08-775 74 18 Chef Region Stockholm, Partena Care070-876 44 18 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT01000/bit0002.pdf

Dokument & länkar