TeleLarm Care ny ägare i Partena Care

TeleLarm Care ny ägare i Partena Care I enlighet med tidigare principöverenskommelse har TeleLarm Care förvärvat 49,95% av aktierna i Partena Care från Partena. Samtidigt har en ny VD för Partena Care utsetts, Henrik Borelius, som förvärvat 0,1 % av aktierna. Under våren och sommaren kommer ett antal nyckelpersoner erbjudas att förvärva optioner motsvarande 5,9 % av aktierna i Partena Care från de båda huvudägarna. Avtalen ger TeleLarm Care rätt att förvärva samtliga utestående aktier under perioden 2004-2005. Partena Care är en av Sveriges ledande vårdgivare. Uppdragen omfattar bland annat drift av sjukhem, äldre- och handikappomsorg samt hemsjukvård. Partena Care har cirka 4000 anställda i Sverige och omsätter cirka 800 miljoner kronor. Företaget bedriver även verksamheter i Danmark och Norge. Sodexho Alliance, en världsledande servicekoncern och ägare av Partena, fullföljer härmed även i Skandinavien en renodling av sina kärnverksamheter, måltidsservice och övriga tjänster. För TeleLarm Care, som är en ledande leverantör i Europa av trygghetssystem omfattande produkter och tjänster för äldremarknaden innebär förvärvet att koncernen kan erbjuda ytterligare ett led i vårdkedjan. Henrik Borelius har tillträtt befattningen som VD den 2 maj och kommer närmast från arbetet som marknads- och affärsutvecklingschef på friskolekedjan Kunskapsskolan. Borelius har tidigare arbetat som projektledare och konsult på McKinsey & Company, främst inom sjukvårds- och IT-området. Stockholm den 5 maj 2000 Partena AB Partena Care AB TeleLarm Care AB För ytterligare information kontakta: Peter Forssman 070-579 09 57 Styrelseordförande Partena/Sodexho Lars Forsberg 08-775 77 10 VD TeleLarm Care och styrelseordförande Partena Care Henrik Borelius 08-775 53 01 VD Partena Care 070-876 44 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/05/20000505BIT01020/bit0002.pdf

Dokument & länkar