17 universitet och högskolor väljer PING PONG för e-learning

17 universitet och högskolor väljer PING PONG för e-learning Efter en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) har Partitur tecknat ramavtal för PING PONG med 17 av landets universitet och högskolor. Ramavtalen är den största enskilda ordern inom e-learning hittills i Sverige. PING PONG är därmed accepterat som en standard inom den svenska högskolevärlden och skapar direkt en stor PING PONG-marknad för alla utbildningsmarknadens aktörer. För bland annat läromedelsförlag, e-learningföretag och företag intresserade av uppdragsutbildning finns nu en gemensam bas för nyskapande, kostnadseffektiva e-learninglösningar. - Upphandlingen innebär en seriös satsning på webbaserat lärande från Uppsala universitets sida, säger Roger Schedin vid Enheten för IT-stöd vid Uppsala universitet, ansvarig för upphandlingen. Genom det upphandlingssamarbete vi bedriver ger den också möjlighet för större delen av Sveriges universitet och högskolor att snabbt komma igång med projekt för webbaserat lärande, något som sannolikt kommer att få ökad betydelse i framtiden, fortsätter Roger Schedin. - Vi ser ett stort intresse för uppdragsutbildning med hjälp av e-learning hos våra företagskunder, säger Per Bergman, VD vid Partitur, företaget bakom PING PONG. Ramavtalen ger nu möjlighet för universitet och högskolor att skapa lösningar i ett LMS-system utvecklat för näringsliv och större internationella organisationer. Ramavtal är tecknat med följande 17 universitet och högskolor Högskolan Dalarna, Högskolan Gotland, Högskolan Gävle/Sandviken, Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Lärarhögskolan Stockholm, Mitthögskolan, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet, Örebro universitet. För mer information Roger Schedin, Enheten för IT-stöd vid Uppsala universitet, roger.schedin@gsm.uu.se telefon 018-471 78 68 Per Bergman, VD, Partitur Informationsteknik AB, per@partitur.se, telefon 08-5662 8000 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/16/20001016BIT00360/bit0002.pdf

Dokument & länkar