PING PONG vid Stockholms universitet

PING PONG vid Stockholms universitet Studier ska bli ännu mer lustfyllda, kreativa och interaktiva. Därför genomförde 17 universitet och högskolor en omfattande gemensam upphandling av en plattform för pedagogiskt datorstöd. Endast ett kunskapsverktyg klarade behörighetskraven för det exklusiva kollektiva ramavtalet för lärstödsystem. Stockholms universitet lanserar webbaserat undervisningsstöd till sina lärare och studenter genom PING PONG, ett svenskt Learning Management System (LMS). Kunskapsutvecklingsverktyget används som ett kvalitets- och effektivitets- höjande komplement i grundutbildning och uppdragsverksamhet. Stockholms universitet är genom sitt val av PING PONG det sjätte svenska lärosätet att nyttja av PING PONG enligt ramavtal. - Vi ser med spänning fram emot att föra fram PING PONG som ett verktyg för de institutioner som önskar nyttja en lärplattform till stöd för sin verksamhet. Intresset har varit stort för PING PONG bland olika institutionsföreträdare vid universitetet efter ramavtalet. Nu kan vi erbjuda detta lättanvända system som en naturlig del av vår infrastruktur vid universitetet, säger Magnus Tagesson, IT-pedagogisk konsult vid enheten för Pedagogisk utveckling, Stockholms universitet. Stockholms universitet har länge nyttjat olika typer av stödsystem för studenter och lärare men har identifierat ett växande behov av ett fåtal centrala system för att förenkla administration och support. Inte minst instiftandet av ett nationellt nätuniversitet har gjort detta till en ytterst aktuell och viktig fråga. - Med PING PONG kan vi nu erbjuda en kraftfull plattform för de institutioner som ska erbjuda kurser med omfattande webbstöd inom ramen för nätuniversitetet. Det blir då helt avgörande att vi har ett stabilt system i grunden, så våra lärare kan fokusera på att utveckla ett starkt innehåll utan att behöva ägna värdefull tid till att utveckla funktionalitet. Det är också viktigt att vi på sikt kan erbjuda en bra support till de lärare som är involverade i arbetet med kurserna. Det är omöjligt att i framtiden erbjuda tillräckligt stöd till en mängd olika system utan vi har i stället valt att utgå från ett fåtal, bl.a. PING PONG vilket vi har tillgång till tack vare ramavtalet. I PING PONG finns möjlighet att göra allt från enkla kursintranät till helt webbaserade kurser med omfattande interaktivitet. Dessutom är det enkelt att administrera vilket är en förutsättning för att vi på sikt ska kunna hantera alla kurser som växer fram. En annan fördel är att det nu finns ett antal lärosäten som nyttjar PING PONG. Det ger oss tillgång till en samlad kompetens bland våra kollegor runt om i landet vilket gör vårt arbete lättare, säger Magnus Tagesson. Vill du lära mer? Kontakta: Johan Fridell, Partitur Informationsteknik AB, johan@partitur.se, 070- 785 86 17 Magnus Tagesson, magnus.tagesson@pu.su.se, telefon 08-16 20 44 Partitur Informationsteknik AB utvecklar och saluför PING PONG, ett Learning Management System (LMS) för kostnadseffektiv distribution, administration och uppföljning av storskaligt webbaserat lärande. Systemet har inbyggda verktyg för bland annat kompetens- och innehållsutveckling. Bland övriga kunder märks: Falu Kommun, Jönköpings Högskolor, Karolinska Institutet, Telia Nära AB, Scania, Semcon, Umeå Universitet, Uppsala Universitet, WM Data, mfl. Stockholms universitet är ett storstadsuniversitet med bredd och nära kontakt med samhället - både ur ett lokalt och internationellt perspektiv. Det är regionens centrum för högre utbildning och forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och matematik-naturvetenskap. Stockholms universitet är en av landets största utbildningsanstalter med sina ca 33 000 studenter. Dessa kan välja mellan cirka 800 kurser - allt från kinesiska, teatervetenskap, juridik, kriminologi och statsvetenskap till fysik, kemi, naturgeografi och biologi - och ca 30 utbildningslinjer/motsv. Universitetet tillhör Stockholmsområdets större arbetsgivare med sina cirka 6 220 medarbetare. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01490/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT01490/bit0002.pdf

Dokument & länkar