Kommuniké från extra bolagsstämma i PartnerTech AB (publ) den 26 januari 2009

Vid den extra bolagsstämman idag, 26 januari 2009, fattades beslut att godkänna PartnerTech AB:s engelska dotterbolag PartnerTech Limiteds försäljning av samtliga aktier i dess helägda dotterbolag PartnerTech Poole Limited (”Poole”) till den nuvarande ledningen för Poole, via bolag.

Dokument & länkar