Tecknar samarbetsavtal med Saab Bofors Dynamics och förvärvar produktionsenhet i Karlskoga

Report this content

PartnerTech: Tecknar samarbetsavtal med Saab Bofors Dynamics och förvärvar produktionsenhet i Karlskoga PartnerTech och Saab Bofors Dynamics har nu tecknat ett fördjupat samarbetsavtal. Samtidigt förvärvar PartnerTech Saab Bofors Dynamics maskinbearbetningscentrum i Karlskoga. Enheten sysselsätter omkring 120 personer och omsätter årligen cirka 150 Mkr. Förvärvet, tillsammans med samarbetsavtalet, förväntas omedelbart efter övertagandet ge en positiv effekt på PartnerTechs vinst per aktie - Vår tekniska kompetens är väl lämpad för de krav som finns inom försvars- och flygindustrin. Samarbetet med Saab Bofors Dynamics är därför ett naturligt steg i PartnerTechs utveckling. Förutom ökade volymer stärker vi dessutom vår kompetens ytterligare inom bl a fleroperationssvarvning, CAM-beredning och kvalitetssäkring av kvalificerad mekanik, säger PartnerTechs VD Mikael Jonson. - Detta är en perfekt lösning för oss. Vi får en mycket kompetent leverantör samtidigt som vi får möjlighet att öka fokuseringen på vår kärnverksamhet, säger Tomas Samuelsson affärsenhetschef i Saab Bofors Dynamics. Övertagandet sker retroaktivt från den första november 2002 och verksamheten kommer att ingå i PartnerTechs affärsenhet för IT/mekatronik. Köpeskillingen för den förvärvade enheten motsvarar tillgångarnas bokförda värde och kommer att betalas med kontanta medel. För ytterligare information: Mikael Jonson, VD PartnerTech AB, tel 070-678 10 01. Tomas Samuelsson, Affärsenhetschef, Saab Bofors Dynamics, tel 070-318 21 24. PartnerTech AB utvecklar och tillverkar elektronikprodukter på uppdrag av ledande tillväxtföretag, främst inom marknadssegmenten telekom infrastruktur, IT/mekatronik och medicinsk teknik. Företaget har cirka 1 150 medarbetare och är noterat på O-listan vid Stockholmsbörsen. Saab Bofors Dynamics ingår i SAAB-Gruppen som är en av världens ledande högteknologiföretag, med huvudverksamheter inom försvars-, flyg- och rymdindustri. Gruppen täcker ett brett spektrum av kompetens och kapaciteter inom systemintegration. SAAB är noterade på O-listan vid Stockholmsbörsen. År 2001 var nettoomsättningen knappt 16 miljarder SEK. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00680/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/15/20021115BIT00680/wkr0002.pdf

Dokument & länkar