Erbjudandet i Paxman AB (publ) övertecknat

Paxman AB (publ) ("Paxman" eller "Bolaget") har slutfört erbjudandet om totalt 3 202 500 nyemitterade aktier riktat till allmänheten och institutionella investerare ("Erbjudandet"). Emissionen tecknades till omkring 200 procent och tillför bolaget 30,4 Mkr. Preliminär första dag för handel på Nasdaq First North är den 12 juni 2017.

Paxman offentliggjorde den 8 maj 2017 att bolaget beslutat att genomföra Erbjudandet samt ansöka om listning av Bolagets aktie på Nasdaq First North. Intresset att delta i Erbjudandet har varit stort och Erbjudandet tecknades till ca 200 procent. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget omkring 440 nya aktieägare.

Teckningsperioden för Erbjudandet löpte ut onsdagen den 24 maj 2017. Genom Erbjudandet ökar antalet aktier från 12 810 000 till 16 012 500, vilket motsvarar en utspädning om 20 procent. Aktiekapitalet kommer genom Erbjudandet att öka från 12 810 000 till 16 012 500 kronor. Teckningskursen i Erbjudandet uppgick till 9,5 kronor per aktie.

Ett antal investerare hade innan teckningsperiodens början åtagit sig att teckna 1 325 000 aktier, motsvarande ca 12,6 Mkr eller ca 41 procent av Erbjudandet.

”Vi är glada över det stora intresset för vårt Bolag och vi vill välkomna alla nya aktieägare. Genom Erbjudandet tillförs vi de resurser vi behöver för att genomföra vår lansering i USA samt övriga tillväxtsatsningar och därigenom etablera Paxman som ett snabbväxande bolag med tydlig lönsamhetspotential. För mig och min familj startades Bolaget utifrån en personlig erfarenhet av cancerbehandling och dess biverkningar. Sedan 1996 har vi etablerat skalpkylning som behandlingsmetod i ett flertal länder och därmed möjliggjort att ett stort antal patienter undvikit håravfall. Vi ser nu fram emot att ge patienter i USA och ytterligare marknader samma möjlighet”, säger Richard Paxman, VD i Paxman AB.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard.paxman@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som Paxman AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 maj 2017. 

Om Paxman
Paxmans Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman för att reducera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén bakom detta banbrytande system kom till när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv fick uppleva traumat av att förlora håret i samband med cellgiftsbehandling. Sedan dess har bolaget genomsyrats av ambitionen att Sue’s erfarenheter ska gagna kvinnor över hela världen genom att tillhandahålla möjligheten att minimera håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar och därmed bidra till bibehållen livskvalitet. Sedan starten har Paxman levererat fler än 2 500 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära under hela behandlingen.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar