PAXMAN erhåller rörelsekredit om 10 MSEK till finansiell buffert för att kunna öka expansionstakten i USA

PAXMAN meddelar att bolaget har erhållit en rörelsekredit om 10 MSEK till en finansiell buffert för att säkerställa initiala åtaganden relaterade till tecknade kontrakt i USA, och samtidigt ha möjlighet att öka expansionstakten på denna viktiga marknad. Rörelsekrediten beräknas vara mer än tillräcklig tills PAXMAN-koncernen kan leverera ett positivt kassaflöde.

Vår starka expansionstakt i USA har till och med överträffat våra egna förväntningar sedan FDA-godkännandet erhölls i april 2017. Det är givetvis mycket glädjande, och efterfrågan fortsätter att växa hos både cancerpatienter och vårdgivare i olika delar av världen som vill använda vår ledande skalpkylningsteknologi, säger PAXMANs vd Richard Paxman.

Han betonar vikten av att bibehålla ett starkt momentum i USA. Denna kortsiktiga finansieringslösning gör det möjligt för PAXMAN att fortsätta använda bolagets mest framgångsrika affärsmodell, där PAXMAN står för kylsystem och initial utbildning mot en fast ersättning per behandling.

Denna rörelsekredit ger oss den arbetsro och den likviditet som behövs för att genomföra våra tillväxtplaner i USA tills affärsmodellen börjar leverera betydande löpande intäkter. Baserat på en stark anslutningstakt för patienter i USA är det inte säkert att den behöver tas i anspråk. Jag vill dock ta höjd för att även kunna ta fler större kontrakt i USA utan att skapa någon oro kring vår finansiella situation. Vi ser inget behov av ytterligare kapitaltillskott för att genomföra vår nuvarande affärsplan, säger Richard Paxman.

Rörelsekrediten om 10 MSEK tillhandahålls av Sparbanken i Karlshamn.

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 16.45 CET den 22 januari 2018. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar