Paxman genomför nyemission inför listning på Nasdaq First North

Styrelsen i Paxman AB (publ) (”Paxman” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission om högst 3 202 500 aktier samt ansöka om listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North. Aktieerbjudandet om 3 202 500 aktier sker till kursen 9,5 kronor (”Erbjudandet”), vilket motsvarar ett emissionsbelopp om 30,4 Mkr. Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Paxman till 121,7 Mkr. I Erbjudandet har ett antal institutioner och privata investerare åtagit sig att, på samma villkor som övriga investerare, teckna sammanlagt 1 325 000 aktier i Erbjudandet motsvarande cirka 12,6 Mkr och 41,4 procent av Erbjudandet.

Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet som möjliggör effektiv skalpkylning med minskad risk för håravfall redan 1997, och har sedan dess etablerat sig som den ledande aktören inom skalpkylning.

Paxman står nu inför lanseringen i USA där bolaget nyligen erhållit FDA-godkännande. För att finansiera Bolagets lansering i USA samt tillvarata tillväxtmöjligheter på ytterligare marknader genomför Bolaget Erbjudandet.

Erbjudandet

 • Erbjudandet omfattar 3 202 500 aktier, motsvarande 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet
 • Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 9,5 kronor per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på 121,7 Mkr före Erbjudandet och 152 Mkr efter Erbjudandet förutsatt att Erbjudandet tecknas fullt ut
 • Erbjudandet uppgår maximalt till 30,4 Mkr
 • Länsförsäkringar Blekinge, styrelsens ordförande Per-Anders Johansson samt tre privata investerare har åtagit sig att teckna sammanlagt 1 325 000 aktier i Erbjudandet, vilket motsvarar cirka 12,6 Mkr och 41,4 procent av Erbjudandet
 • Paxman har ansökt om upptagande av Bolagets aktie till handel på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 12 juni 2017
 • Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den 8 maj 2017 och finns tillgängligt på www.paxman.se

Preliminär tidplan

 • Teckningstid: 9 – 24 maj 2017
 • Offentliggörande av utfall: 30 maj 2017
 • Preliminär första dag för handel: 12 juni 2017
 • Likviddag: 5 juni 2017

Bakgrund och motiv

Med över 2 500 levererade system är Paxman den ledande leverantören av skalpkylningssystem. Idag är skalpkylning en standardbehandling i Paxmans hemmamarknad Storbritannien samt en etablerad behandlingsmetod i Skandinavien, Nederländerna, Belgien och Australien.

En nyckelmarknad för Paxman är den amerikanska marknaden där Bolaget genomfört en klinisk studie samt nyligen erhållit marknadsgodkännande för sitt skalpkylningssystem. Paxman befinner sig i lanseringsfasen på den amerikanska marknaden och har redan ingått viktiga samarbeten som skapar goda möjligheter till en snabb utrullning av Bolagets system till cancerkliniker i USA.

På den amerikanska marknaden kommer Paxman tillämpa en affärsmodell där ersättningen baseras på användandet av systemet, vilket gör det enklare för cancerklinikerna att tillhandahålla skalpkylning samtidigt som det ökar rörelsekapitalbehovet i Bolaget. Lanseringen i USA, som är den största enskilda sjukvårdsmarknaden i världen, utgör en betydande tillväxtmöjlighet för Paxman.

Bolaget ser även goda tillväxtmöjligheter i Europa och har för avsikt att öka marknadsaktiviteterna på flera betydande marknader. Vidare ser Bolaget intressanta möjligheter på ett antal tillväxtmarkander. Med utökade resurser kommer Paxman ha möjlighet att genomföra de marknadssatsningar som krävs för att öka medvetenheten om skalpkylning samt användandet av behandlingsmetoden.

För att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som finns i USA och andra marknader behöver Paxman tillföras ytterligare resurser varför Bolaget beslutat genomföra det förestående Erbjudandet samt efterföljande listning på Nasdaq First North.

Kommentar från Paxmans VD, Richard Paxman

Paxman befinner sig i ett spännande läge där vi nu, efter omfattande förberedelser, tar steget in i USA. Med en stark klinisk studie, väl fungerande produkter och upparbetade kundrelationer är vi väl rustade att ta oss an den amerikanska marknaden. Samtidigt tar vi ytterligare ett viktigt steg i Bolagets utveckling när vi breddar ägandet och noterar aktien på Nasdaq First North. Jag och min familj har ett starkt engagemang för skalpkylning och cancerbehandling grundat på våra personliga erfarenheter. Kapitalet från Erbjudandet ger oss möjligheter att accelerera utvecklingen i Bolaget och vi ser fram emot att välkomna ytterligare aktieägare på vår fortsatta resa.

Prospekt och anmälningssedlar

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.paxman.se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

Investerarträffar

 • Erik Penser Bank i Stockholm den 9 maj kl 12.00 och kl 17.00
 • Sparbanken i Karlshamn den 10 maj kl 18.15
 • Erik Penser Bank den 17 maj kl 17.00

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs till seminarium@penser.se; anmälan till presentationen i Karlshamn till kundtjanst@sparbankenikarlshamn.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:

Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard.paxman@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

Denna information är sådan information som Paxman AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 maj 2017. 

Om Paxman
Paxmans Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman för att reducera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén bakom detta banbrytande system kom till när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv fick uppleva traumat av att förlora håret i samband med cellgiftsbehandling. Sedan dess har bolaget genomsyrats av ambitionen att Sue’s erfarenheter ska gagna kvinnor över hela världen genom att tillhandahålla möjligheten att minimera håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar och därmed bidra till bibehållen livskvalitet. Sedan starten har Paxman levererat fler än 2 500 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära under hela behandlingen.

Paxman AB (publ) har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar