• news.cision.com/
  • Paxman AB (publ)/
  • PAXMAN meddelar att NCCNs riktlinjer nu rekommenderar skalpkylning som en kategori 2A-behandling för patienter med bröstcancer

PAXMAN meddelar att NCCNs riktlinjer nu rekommenderar skalpkylning som en kategori 2A-behandling för patienter med bröstcancer

Report this content

PAXMAN meddelar att National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) i USA har uppdaterat sina kliniska behandlingsriktlinjer inom onkologi för bröstcancer genom att införa skalpkylning som en rekommenderad kategori 2A-behandling för att minska risken för håravfall i samband med cellgiftsbehandlingar. 

– Eftersom PAXMAN lämnade in en ansökan till NCCN förra året i just detta syfte är vi mycket glada över att kunna presentera detta viktiga framsteg mot högre livskvalitet för bröstcancerpatienter som genomgår cellgiftsbehandling. NCCNs rekommendation är ett viktigt steg på vägen mot patientersättning för skalpkylning, då majoriteten av de offentliga och privata betalande parterna inom USAs hälsovård erkänner NCCNs riktlinjer som den främsta standarden för att inkludera behandlingar och erbjuda kostnadstäckning, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

– PAXMAN är redan utvald som skalpkylningspartner av flertalet ledande cancercenter i USA, och vi märker av en mycket stark efterfrågan sedan vi erhöll vårt utökade FDA-godkännande förra året. Det här beslutet av NCCN kommer säkerligen att utgöra en viktig vägledning för försäkringsbolag och andra betalande parter, vilket i sin tur kommer att öka såväl efterfrågan från cancerkliniker i USA som utnyttjandegraden för redan installerade system, säger Richard Paxman.

PAXMAN upplever en kraftig tillväxt i USA, både räknat i installerade system och antalet anslutna patienter. PAXMAN har hittills installerat omkring 380 skalpkylningssystem i 35 delstater och 199 kliniker i USA.

Om NCCN
The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) är en icke vinstdrivande sammanslutning bestående av 28 ledande cancercenter inom patientvård, forskning och utbildning som arbetar för att förbättra cancervårdens kvalitet och effektivitet så att patienter kan erhålla en ökad livskvalitet. NCCNs resurser, som utformas av yrkesverksamma experter och kliniker, förser ett stort antal intressenter inom sjukvården med värdefull information. Som förmedlare av högkvalitativ cancervård betonar NCCN vikten av kontinuerlig kvalitetsförbättring och framhåller det stora värdet i att skapa kliniska riktlinjer som kan användas av patienter, kliniker och andra beslutsfattare inom hälsovården.

För ytterligare information, kontakta
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 16.30 CET den 17 mars 2019. 

Om PAXMAN
PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 500 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.se samt 08-528 003 99.

Dokument & länkar