PAXMAN och Teva Pharmaceutical Industries Ltd. tecknar licensavtal för PAXMAN Scalp Cooler i Mexiko

PAXMAN och Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA) meddelar att bolagen har tecknat ett exklusivt licensavtal för behandlingar med PAXMAN Scalp Cooler i Mexiko. Teva kommer enligt avtalet att ansvara för försäljning och marknadsföring på denna marknad. 

Samarbetet med Teva är PAXMANs första licensavtal gällande bolagets ledande skalpkylningsteknologi som används för att förhindra håravfall vid cancerbehandling. Samarbetet kommer att etablera PAXMAN Scalp Cooler på i Mexiko, där över 150 000 nya cancerfall konstateras varje år. PAXMAN kommer att tillhandahålla skalpkylningssystem och kylhättor till Teva mot en fast ersättning per behandling.

PAXMAN Scalp Cooler erbjuder ledande skalpkylningsteknologi för att förhindra håravfall. Systemet består av en kompakt kylenhet med en kylvätska som cirkuleras i specialdesignade kylhättor. Kylsystemet bärs upp av en justerbar ställning som erbjuder mycket god komfort för patienten.

– Jag är stolt och exalterad över detta samarbete mellan PAXMAN och Teva på en sådan viktig tillväxtmarknad i Latinamerika. Teva är ett av världens främsta läkemedelsbolag, och det här avtalet understryker det växande globala behovet av skalpkylning som ett sätt att höja livskvaliteten för cancerpatienter. Båda bolagen delar visionen om att erbjuda högkvalitativ och prisvärd hälsovård till patienter över hela världen. Jag är övertygad om att PAXMAN kommer att kunna dra stor nytta av Tevas starka varumärke, storskalighet och globala närvaro, säger PAXMANs vd Richard Paxman.

– Det är glädjande för oss att vi nu kan inkludera PAXMANs ledande skalpkylningssystem i vår breda portfölj med onkologiprodukter i Mexiko. Det är glädjande att vi nu kan erbjuda patienter ett effektivt sätt att bekämpa håravfall vid cellgiftsbehandling, vilket ofta kan vara både emotionellt och fysiskt plågsamt för patienten, säger Guillermo Ibarra, General Manager för Teva Mexico.

Om skalpkylning
Användning av skalpkylning eller ”kylhättor” är ett bevisat effektivt sätt att bekämpa håravfall vid cellgiftsbehandling och kan bidra till att patienten behåller merparten av eller hela sitt hår. För patienten ger detta en möjlighet att behålla ett visst mått av kontroll och begränsa synliggörandet av sjukdomen, samtidigt som det bidrar till en mer positiv inställning till behandlingen. Skalpkylning kan användas vid cellgiftsbehandling av alla solida cancertumörer med läkemedelssubstanser som taxaner, alkylerande medel och antracykliner/dna-påverkande substanser. Dessa läkemedel riktar in sig på snabbdelande celler och proteinet keratin, vilket ger upphov till håravfall.

Om Teva Pharmaceutical Industries
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE and TASE: TEVA) är ett ledande globalt läkemedelsbolag som levererar högkvalitativa, patientfokuserade hälsovårdslösningar till omkring 200 miljoner patienter på 60 marknader varje dag. Teva har sitt huvudkontor i Israel, och är världens största producent av generikaläkemedel med en portfölj bestående av över 1 800 molekyler som ligger till grund för ett brett utbud av generiska produkter inom de allra flesta behandlingsområden. Inom specialmedicin erbjuder Teva en världsledande, innovativ behandling för multipel skleros samt har utvecklingsprojekt i sen klinisk fas för andra sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet som rörelsesjukdomar, migrän samt smärt- och neurodegenerativa tillstånd. Bolaget har dessutom en bred portfölj med produkter för behandling av andningsvägarna. Teva utnyttjar även sin kunskap inom generika och olika specialistområden för att hitta nya sätt att behandla återstående patientbehov genom att kombinera läkemedelsutveckling med medicinska produkter, tjänster och teknologier. Tevas globala intäkter uppgick till 21,9 miljarder USD under 2016. För mer information, gå in på www.tevapharm.com. 

För ytterligare information, kontakta

PAXMAN
Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
Epost: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se

TEVA
Joelle Inowlocki
Tel: +972 3926 7587
Epost: Joelle.Inowlocki@teva.co.il 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 14.55 CET den 31 januari 2018. 

Om PAXMAN

PAXMAN’s Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat närmare 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss

Om Paxman AB Paxman är en pionjär inom skalpkylning i samband med cytostatikabehandling. Bolaget lanserade det första vätskekylda systemet redan 1997, och har i dag installerat över 2 500 system över hela världen. En nyckelmarknad för Paxman är USA, där bolaget nyligen slutfört en klinisk studie. Paxmans vision är att samtliga patienter som genomgår cytostatikabehandling ska ha möjlighet att minimera risken med håravfall genom att välja skalpkylning.

Prenumerera

Dokument & länkar