Ny undersökning visar: Stort intresse för mobil handel bland svenskar i medelåldern

Säkerhet är viktigare än enkelhet och snabbhet vid betalning med mobilen

En ny kundundersökning, genomförd av den ledande aktören inom mobil handel - Payair – visar att intresset för mobil handel är störst i åldersgruppen 30 – 39 år samt 40 – 49 år. ”Detta resultat går tvärs emot gemene uppfattning att det främst är ungdomar som tar till sig den nya tekniken”, säger Staffan Ljung, VD på Payair.

I en nyligen genomförd kundundersökning gjord av Payair, där 483 konsumenter deltagit, visar att intresset för mobil handel är störst i åldersgruppen 30 – 39 år. Men undersökningen visar även ett stort intresse för mobil handel finns bland svenskar i medelåldern och i åldern 60 år och uppåt.

Stort intresse för mobil handel bland medelålders, äldre och pensionärer

Totalt sett är det 30 – 39 åringarna (28 procent) som visar störst intresse för att handla med mobilen idag. Åldersgruppen 40 – 49 år (25 procent) följer tätt efter och hela 14 procent av konsumenterna är i åldern 50 – 59 år. Men intresse för mobil handel finns även bland de äldre svenskarna, 8 procent av dem som registrerat sig för Payairs tjänst befinner sig i åldern 60 år och uppåt. Endast 22 procent av konsumenterna befinner sig i åldersgruppen 20 - 29 år och endast 3,5 procent är under 19 år.

Åldern skiljer sig dock åt mellan könen på dem som visat intresse för mobil handel via Payair och registrerat sig till tjänsten; 30 – 39 år är den största gruppen bland män (28 procent) medan det bland kvinnorna är åldersgruppen 40 – 49 år som är störst (32 procent).

- Detta resultat går tvärs emot den gemene uppfattningen om att de som främst tar till sig den nya tekniken är de unga. Det är mycket glädjande att finna att mobil handel lockar och intresserar konsumenter i medelåldern och uppåt och är en viktig lärdom för oss på Payair och våra partners att ta till oss och utveckla våra tjänster och erbjudanden därefter, säger Staffan Ljung, VD för Payair.                

Vilka funktioner är viktigast när man betalar med mobilen?

I undersökningen framkom att för hälften av konsumenterna så är säkerhet det som är absolut viktigast när man ska betala med mobilen. Dock visar resultatet att detta skiljer sig åt mellan män och kvinnor; säkerhet är viktigare för kvinnorna än för männen. Hela 64 procent av kvinnorna uppger säkerheten som viktigt medan männen inte anser det vara lika viktigt, närmare hälften av männen har uppgett säkerhet som viktigt.

Därefter vill närmare en tredjedel av konsumenterna att tjänsten ska vara enkelt och lätt att använda. Här uppger dock var tredje man att användarvänligheten är viktigare än vad kvinnorna gör, då endast var femte kvinna ser användarvänlighet som viktigt.

Av de totalt 483 konsumenterna uppgav 17 procent att snabbhet var viktigast. Snabbhet är också viktigare för männen än för kvinnorna. 17 procent av männen i jämförelse med 12 procent av kvinnorna ser snabbhet som viktigt vid ett mobilt köp.

Mer om undersökningen

Payair har nyligen genomfört en kundundersökning där 483 stycken konsumenter har medverkat. 406 stycken av dessa är män och 77 stycken kvinnor. Undersökningen genomfördes med hjälp av en webbenkät

Twittra detta: @PayairStort intresse för mobila köp bland svenskar i medelåldern, se http://bit.ly/IimamJ #payair

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helena Törnell
Marknadschef, Payair
Tel: 46 723 761125
Email: helena.tornell@payair.com

Bra länkar:
Payairs lösning för mobil handel
Nyheter om Payair
Publicerbara bilder

Om Payair

Payair är den ledande aktören inom mobil handel och erbjuder tjänster som skapar en bättre shoppingupplevelse för konsument och handlare. Payairs väl beprövade lösning gör det möjligt att snabbt, enkelt och säkert betala direkt med mobiltelefonen på mindre än 10 sekunder på internet, i butiker, på restauranger samt i andra vanligt förekommande shoppingmiljöer. Handeln får en ny möjlighet att erbjuda mervärde, snabba upp och förenkla sina säljprocesser vilket medför ökad försäljning.

Köpprocessen inkluderar en knapptryckning eller skanning av QR-koder som aktiverar tjänsten i mobilen, autentiserar användaren, egen utcheckning, och betalning med kredit- eller betalkort från MasterCard eller Visa. Lösningen är säker att använda då den innehåller flera krypteringslager och inga känsliga data lagras i telefonen. Lösningen är kostnadsfri för kunderna och lätt för handlarna attimplementera i sina befintliga betalningssystem. Payair är ett privatägt svenskt företag med internationella franchiseavtal i flertalet marknader globalt. För mer information: www.payair.com

Taggar:

Citat

Det är mycket glädjande att finna att mobil handel lockar och intresserar konsumenter i medelåldern och uppåt.
Staffan Ljung, VD Payair