Payair Technologies AB ansöker om rekonstruktion

Styrelsen i Payair Technologies AB har beslutat att ansöka om rekonstruktion. Bolaget kommer ändra affärsmodell och i samband med detta fullfölja pågående kapitalanskaffning.

Bolaget Payair har haft som ambition att etablera en ledande tjänst för mobil handel, med egen sälj- och marknadsorganisation, mot både handlare och konsumenter. Det har varit en mycket kapitalintensiv affärsmodell och styrelsen för Payair har därför beslutat att ändra inriktning. Den nya modellen bygger på att Payairs ledande tekniska plattform kommer erbjudas till banker, operatörer och andra företag som har behov att tillhandahålla tjänster för mobil handel och mobila betalningar. Pierre Pettersson på Advokatfirman Lindahls har utsetts som rekonstruktör.

-  Payair har beslutat att ändra affärsmodellen och fokusera på ett segment där vi redan nu genererar intäkter. De gynnsamma utvecklingsmöjligheterna finns kvar men vi reducerar risken i verksamheten avsevärt, säger Lennart Schönning, styrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:
Lennart Schönning, Styrelseordförande Payair, tel: 070 645 02 50 eller Pierre Pettersson på Advokatfirman Lindahls, tel: 076 617 08 55

Om Payair

Payair är den ledande aktören inom mobil handel och erbjuder tjänster som skapar en bättre shoppingupplevelse för konsument och handlare. Payairs väl beprövade lösning gör det möjligt att snabbt, enkelt och säkert betala direkt med mobiltelefonen på mindre än tio sekunder på internet, i butiker, i reklamblad och postorderkataloger, i mailutskick, på restauranger samt i andra vanligt förekommande shoppingmiljöer. Handeln får en ny möjlighet att erbjuda mervärde, snabba upp och förenkla sina säljprocesser vilket medför ökad försäljning.

Köpprocessen inkluderar en knapptryckning eller skanning av QR-koder som aktiverar tjänsten i mobilen, autentiserar användaren, egen utcheckning, och betalning via faktura eller kredit- eller betalkort från MasterCard eller Visa. Lösningen är säker att använda då den innehåller flera krypteringslager och inga känsliga data lagras i telefonen. Lösningen är kostnadsfri för kunderna och lätt för handlarna att implementera i sina befintliga betalningssystem. Payair är ett privatägt svenskt företag med internationella franchiseavtal i flertalet marknader globalt. För mer information: www.payair.com

Taggar: