Delårsrapport januari-juni 2004

Delårsrapport januari-juni 2004 Perioden i sammandrag - Nettoomsättningen har ökat till 431 TSEK (130), jämfört med perioden 2003. Bruttotransaktionsvolymen steg till 7 017 TSEK (1 460). Bruttotransaktionsmarginalen har under perioden uppgått till 4,8 procent (4,8). - Resultatet efter skatt uppgick till -16 619 TSEK (-12 241). Resultat per aktie för perioden till -1,6 SEK (-2,5). - Per 30 juni uppgick antalet öppnade plånböcker till 117 720, vilket är en ökning med 111 procent jämfört med årsskiftet (31 dec 2003: 55 700). Antalet tecknade avtal med e-handlare uppgår den 30 juni till 656 (31 dec: 475). - Fyra nya betaltjänster eller accessformer har introducerats under det första halvåret: Storkundstjänster, Partnernätverkstjänster, Mobila tjänster och Utbetalningstjänster. Intäkter från dessa tjänster har ännu inte hunnit påverka periodens resultat. - Avtal har under första halvåret bl.a. tecknats med CD WOW, TV-shop Europe, Mindark PE, TV4 Interactive, AdLibris, Fujifilm Sverige, SJ, Swebus Express och Ryanair (Letter of Intent). - Strategiska partnerskapsavtal har tecknats med Studentkort i Sverige AB, GZS/easycash (Tyskland), Paybox (Frankrike) och WM-data. - Paynova börsnoterades på NGM den 26 februari 2004. - Verksamheten har främst finansierats genom nyemissioner. Två riktade emissioner har tillfört Paynova cirka 14 Mkr och ökat antalet aktier med 1,3 miljoner. Därtill kommer drygt 1,2 miljoner aktier som tecknats i samband med förfall av teckningsoptioner (TO5), vilket tillfört bolaget närmare 9 MSEK. - Efter rapportperiodens utgång har ytterligare ett strategiskt partnerskapsavtal med Triple Deal (betalprocessföretag verksamt i Beneluxländerna) tecknats. Vidare har den kommersiella lanseringen och marknadsföringen via samarbetsparterna i Tyskland och Frankrike inletts. Bilagt följer Delårsrapporten i sin helhet. Den finns också att tillgå på www.paynova.com Utvecklingen i Paynova och på företagets marknader under det gångna halvåret, som bland annat har resulterat i fyra nya tjänsteområden och en uppgradering av Europasatsningen, föranleder styrelsen att lämna kompletterande information. Det sker dels i en sammanfattande företagsuppdatering som distribueras separat, dels i en företagsuppdatering som i sin helhet presenteras vid ett informationsmöte. Tid, och plats meddelas senare, bl.a. på www.paynova.com För ytterligare information, kontakta: Mats Jonnerhag, informationschef, Paynova AB Tfn: 0708 - 78 17 17, e-post: mats.jonnerhag@paynova.com Pelle Hjortblad, Vd, Paynova AB Tfn: 070 - 181 01 10, e-post: pelle.hjortblad@paynova.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT21770/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Paynova AB erbjuder säkra betallösningar på Internet i form av en plånbok som hanterar summor från en krona och uppåt. Paynovaplånboken är enkel att skaffa och använda och enkel att installera för handlare. Mer än 20 000 banker världen över accepterar betalningar genom VISA och MasterCard via plånboken.

Dokument & länkar