Stort behov av IT-konsulter i Jönköping

 Jönköpingsföretaget Pdb är liksom många andra IT-företag i en expansiv fas och har under våren anställt flera nya IT-konsulter och verksamhetsutvecklare. Under hösten ökar behovet då inflödet av nya affärer är stort.

- Så som marknaden ser ut nu och med de projekt vi känner till i nuläget kommer vi behöva ett tiotal konsulter till under hösten. Framförallt inom beslutsstöd, Business Intelligence, säger Håkan Lindell, personalchef på Pdb.

 Beslutsstöd handlar om att ge kunden kunskap om verksamheten. Rätt information i rätt tid gör det enklare att analysera och ta välgrundade beslut. Pdb är en av marknadens ledande aktörer inom beslutsstöd och är en av få Microsoft Gold Partner BI i Sverige.

- Vårt Business Intelligence Competence Center, BICC, skapar en helhetslösning, berättar Peter Skånhagen, teamledare för beslutsstöd på Pdb. Vi erbjuder strategisk, teknisk, metodisk och verksamhetsfokuserad kompetens.

Teamet är idag drygt 20 personer starkt men behöver utökas för att klara marknadens efterfrågan. Pdb kommer söka utvecklare och lösningsarkitekter men även fler verksamhetsutvecklare. Detta gäller både kontoret i Jönköping och i Stockholm.

- Under våren har vi välkomnat två konsulter som flyttat hit från Stockholm, säger Håkan Lindell. Det är inte bara vi som söker folk, även övriga IT-företag rekryterar inom många områden. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med IT-konsulter med den kompetens vi efterfrågar i Jönköping för tillfället.

För mer information kontakta: 

Håkan Lindell, HR-chef, tel. 036-570 48 35 / e-post: hakan.lindell@pdb.se

Verksamhetsutveckling genom IT har varit Pdb:s fokus sedan starten 1983. I dag är vi 100 medarbetare som arbetar efter principen ”förstå – förenkla – förädla”. Globala projekt är vår vardag. Oavsett bransch, organisation eller uppdragets storlek ser vi till att skapa lösningar som ger effekt. Vi kallar det ”IT på småländska”. Pdb har kontor i Jönköping och Stockholm.

Taggar:

Dokument & länkar