Röd asfalt pryder nu Oscarsbron i Trollhättan

Report this content

För att öka trafiksäkerheten och tydliggöra avgränsningen till gång- och cykelbana har röd asfalt lagts på Oscarsbron i Trollhättan.

Trollhättan stad har nyligen genomfört en omfattande renovering av Oscarsbron. För att öka trafiksäkerheten har man valt att lägga röd asfalt som tydligt markerar avgränsningen mellan körbanan och gång- och cykelbanan samt minskat körbanans bredd. Totalt har Peab Asfalt lagt 270 ton ECO-Asfalt vilket minskat klimatavtrycket med cirka 5,5 ton.

- Att använda färgad asfalt är ett mycket bra sätt att tydliggöra avgränsningar mellan körbanan och cykel- och gångbana och därmed öka trafiksäkerheten. Här på Oscarsbron har vi blandat in järnoxid i asfaltmassan för att få fram den röda nyansen som kunden önskade, säger Andreas Olausson, platschef, Peab Asfalt.

Som en del av renoveringen har man även restaurerat stadssköldarna som pryder bron och målat räckena. Bron är en mycket uppskattad utsiktsplats för turister och besökare, särskilt under Fallens dagar när vattnet släpps på.

För mer information kontakta Andreas Olausson, platschef, Peab Asfalt, 0733-84 84 17, andreas.olausson@peabasfalt.se eller Anna-Karin Svantesson, kommunikation, 0733-84 86 31, anna-karin.svantesson@peab.se.

Peab Asfalts är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt. Vi erbjuder även tankbeläggning samt fräsning av vägar. Peab Asfalt bedrivs i Sverige, Norge, Danmark och Finland och har cirka 2 000 anställda. Peab Asfalt ingår i Peabkoncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

För att öka trafiksäkerheten och tydliggöra avgränsningen till gång- och cykelbana har röd asfalt lagts på Oscarsbron i Trollhättan.
Twittra det här

Citat

Här på Oscarsbron har vi blandat in järnoxid i asfaltmassan för att få fram den röda nyansen som kunden önskade.
Andreas Olausson, platschef, Peab Asfalt