Advokatfirman Lindahl flyttar till Varvsstadens äldsta byggnad

Report this content

I hjärtat av Varvsstaden, inne på Kockums gamla varvsområde i Malmö, ligger områdets äldsta byggnad ”Snickeriet”. En fastighet vars första del uppfördes på 1870-talet och som nu ska omvandlas till 2500 kvadratmeter kontor åt Advokatfirman Lindahl KB.

– Det känns fantastiskt roligt att kunna välkomna ytterligare en stark aktör till Varvsstaden. Genom en mångfald av branscher och människor bygger vi tillsammans en dynamisk och mångfacetterad stadsdel där nu Advokatfirman Lindahl blir en viktig byggsten, säger Pia Andersson, VD Varvsstaden AB.   

Totalt bevaras åtta av Kockums gamla tegelbyggnader i Varvsstaden där Snickeriet är den äldsta. Under årens lopp har huset haft olika funktioner som snickeri i fartygstillverkningen. Den första delen uppfördes under 1870-talet och har sedan byggts om- och till i olika omgångar. Fastigheten är både Q och K-märkt vilket betyder att byggnaden ska bevaras och inte får förvanskas. Något som ställer höga krav på alla inblandade i projektet när hela byggnaden nu blir Advokatfirman Lindahls nya kontorslokaler.  

– Vi kommer arbeta aktivt efter vår hållbarhetsstrategi i renoveringen av Snickeriet, där vi förutom att bevara byggnaden som den är, kommer att kunna återbruka flera inslag såsom fönster och dörrar. Man kommer ta vara på den gamla trästommen och träbjälklaget. Det är en komplicerad process där estetiska krav, bevarandekrav och ekonomiska förutsättningar ska samspela så att vi kan skapa en byggnad som både möter alla moderna krav samtidigt som man bevarar husets själ, berättar Hanne Birk, utvecklingschef i Varvsstaden.

Advokatfirman Lindahl har varit en del av processen en längre tid och ser nu fram emot att kunna erbjuda sina ca 85 medarbetare ett centralt kontor i en historisk miljö precis intill Varvsbassängen och den kommande kajpromenaden. Under 2024 kommer två nya broar på plats över vattnet och därmed ökar närheten till Malmö City och dess kommunikationer och serviceutbud ytterligare.

– Det kommer att bli en spännande kombination av modernt och historiskt och vi ser fram emot att få vara med och skapa något unikt som förhoppningsvis kommer att bli en inspirerande miljö, både för oss och för våra klienter, säger Johan Herrström, Managing Partner, Advokatfirman Lindahl KB.

Starten av ombyggnationen planeras till sommaren 2022 med en planerad inflyttning i början av 2024. Arkitekt i projektet är Elding Oscarson Arkitekter.

Illustration: Elding Oscarson Arkitekter, Foto: Elin Fasth

Elin Fasth, kommunikationsansvarig Varvsstaden AB, 072 533 54 81

Pia Andersson, VD Varvsstaden AB, 0705-90 61 64

Johan Herrström, Managing Partner Advokatfirman Lindahl, 073 039 92 46

Varvsstaden är ett av Peab och Fastighets AB Balder, samägt stadsutvecklingsprojekt

Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 61 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Området beräknas vara färdigutvecklat år 2035 180 000 kvm utvecklingsyta 4 000 arbetsplatser 2 500 bostäder Flera nya parker 3 nya broar 1 km kajpromenad 9 bevarade kulturbyggnader
Twittra det här

Citat

– Det känns fantastiskt roligt att kunna välkomna ytterligare en stark aktör till Varvsstaden. Genom en mångfald av branscher och människor bygger vi tillsammans en dynamisk och mångfacetterad stadsdel där nu Advokatfirman Lindahl blir en viktig byggsten
Pia Andersson, VD Varvsstaden