Peab Bostad bygger Vårbergs högsta hus

Report this content

Peab Bostad vinner markanvisning i Vårberg och bygger Vårbergs högsta hus. På bästa läge i Vårberg, i hörnet av Vårbergsvägen och Svanholmsvägen, i närheten av konstverket Vårbergs Jättar, utvecklar Peab ett hundratal nya bostadsrättslägenheter i ett 8 respektive 13 våningar högt hus. Projektet kommer att ha ett starkt fokus på social hållbarhet inom ramen för Fokus Skärholmens arbete.

– Byggnaden blir ett nytt landmärke och kommer att öka blandningen av olika upplåtelseformer i området. Tillsammans med Fokus Skärholmen och White arkitekter kommer vi att vara med och utveckla platsen så att den blir en föregångare inom social hållbarhet, säger Emma Eriksson, projektchef på Peab Bostad och ansvarig för utvecklingen av projektet i Vårberg.

Området ingår i Stockholms stads stadsutvecklingsprojekt Fokus Skärholmen med höga ambitioner kring social hållbarhet. Peab kommer inom ramen för sitt arbete med social hållbarhet och jämställdhet att erbjuda praktik och mentorskap för att ge deltagarna en inblick i samhällsbyggnadsbranschen och skapa viktiga kontaktnät för framtiden. Syftet med insatsen är att bidra till en ökad sysselsättning bland ungdomar och unga vuxna i området. Det ska i sin tur skapa en långsiktig positiv effekt som kan medverka till att förändra deltagarnas och deras familjers vardag.

Carl Johan Casserberg, affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig för Peab Projektutveckling i Stockholm säger:

– Vi har haft en fantastiskt bra dialog med Stockholms stad under hela processen. Vi har inspirerats av stadens fokus på social hållbarhet och det känns kul att vi nu får stadens förtroende och därmed kan visa upp hela Peabs hållbarhetserbjudande i detta projekt.

Stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen har som målsättning att tillföra nya bostäder och förbättrade stadskvaliteter samt stärka den sociala hållbarheten i området. Sammanlagt utvecklas 1 500 nya bostäder längs Vårbergsvägen, som kommer att förvandlas till en gata kantad med stadsbebyggelse.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Emma Eriksson, projektchef Peab Bostad, 070-258 17 92, emma.eriksson@peab.se

Daniel Ferreira, kommunikationsansvarig Peab Projektutveckling, 072-533 50 86, daniel.ferreira@peab.se

Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Byggnaden blir ett nytt landmärke.
Emma Eriksson, projektchef Peab Bostad