Peikko levererar bergsförankrade fundament till Frøya vindpark i mellersta Norge

Peikko Groups Norska dotterbolag, Peikko Norge AS har vunnit en större order på 14st bergsförankrade vindkraftsfundament till Frøya Vindpark i Tröndelag. Peikko kommer att leverera allt stål innefattande armering, mallar, bergsbultar och adapterplattor med tornbultar. I Peikkos åtagande ingår också konstruktion och kompletta beräkningsrapporter. Leveranserna är planerade att ske mellan augusti och oktober 2019. Vindparken är beräknad att vara i drift I slutet av 2020.

Utvecklare och framtida ägare av parken är TrønderEnergi Vind, ett konsortium bestående av Trønder Energi and Stadtwerke München (SWM), ett av dom största energi- och infrastrukturföretagen i Tyskland. Søbstad AS är huvudentreprenör med ansvar för vägar, kranplaner, fundament och kabelinstallation. Vestas står för turbinleveransen, 14st V136-4.2 MW med en turbinhöjd på 112m.

“Vi på Peikko är stolta över att vara en del av alla vindprojekt i Norge. Vår lösning är både pålitlig och tidsbesparande samt att vi hjäper våra kunder med ytterligare materialbesparingar. Att få vara med och producera grön energi passar bra ihop med vårt mål om ett mer hållbart sätt att bygga,” säger Topi Paananen, CEO Peikko Group Corporation.

 
Ytterligare information:
Topi Paananen, CEO, Peikko Group Corporation, Mobil: +358 50 384 3001, email: topi.paananen@peikko.com

Kjetil Johansen, Managing Director, Peikko Norge AS, Mobil: +47 951 91 311, email: kjetil.johansen@peikko.com  

Distribution:
Main media, Peikko websites

Peikkos landbaserade vindkraftsfundament optimerar användandet av stål och betong samt minimerar tidsåtgången I alla steg av processen. Våra fundamentslösningar är flexibla och är alltid skräddarsydda för varje specifikt projekt.

Peikko Group i korthet:
Peikko Group Corporation är en ledande global leverantör av anslutningar mellan betong och stål samt samverkanskonstruktioner. Peikkos innovativa lösningar gör kundernas byggprocesser snabbare, enklare och mer tillförlitliga. Peikko har dotterbolag i över 30 länder i Asien-Stillahavsområdet, Europa, Afrika, Mellanöstern och Nordamerika, med godkända tillverkningsenheter i 8 länder. Peikkos fakturering 2018 var 225 miljoner euro. Peikko är ett familjeägt företag som sysselsätter över 1 800 personer. Peikko grundades 1965 och har sitt huvudkontor i Lahtis, Finland. Ytterligare information: www.peikko.com

Peikko Group Corporation is a leading global supplier of slim floor structures and connection technology for precast and cast-in-situ applications. Peikko’s innovative solutions offer a faster, safer, and more efficient way to design and build. Peikko has sales offices in over 30 countries in Asia-Pacific, Europe, Africa, the Middle East, and North America, with certified manufacturing operations in eight countries. Peikko generated a turnover of EUR 225 million in 2018. Peikko is a family-owned and managed company that employs over 1,800 professionals. Peikko was founded in 1965 and is headquartered in Lahti, Finland. Further information: www.peikko.com.   

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar