Pema People etablerar sig i Göteborg under Q1 2016. Startar samtidigt ett nytt affärsområde inom Life Science.

Pemakoncernen expanderar både geografiskt och innehållsmässigt. Verksamheten som har haft en betydande tillväxt under 2015, med en omsättning om närmare 500 Mkr under tolvmånadersperioden, spår en lika stark tillväxtprognos för perioden 2016-2018. Som ett resultat av lyckade kundsamarbeten och uppstarten av nytt verksamhetsområde inom Life Science etablerar sig nu Pemakoncernen fullt ut i Västra Götalandsregionen, med regionkontor i Göteborg. 

Pemakoncernen tar nu nästa steg i sin utveckling. Genom ökad efterfrågan från kunder i kombination med satsning på ny verksamhet inom Life Science-området etablerar sig Pema fullt ut i Västra Götalandsregionen. Pema har under en längre tid haft pågående kunddialoger inom framförallt Logistik- och Byggsektorn. Dessa kunddialoger har slagit väl ut och den nu kommande etableringen är resultatet av nya kundavtal. Med dessa kundavtal som bas genomför även Pema en start av ett nytt affärsområde inom segmentet Life Science. 

  • Inom Pema har vi sedan länge tagit ett strategibeslut att vi ska växa med våra kunder. Både i geografi och ekonomi. Vi har nu kommit till en punkt där vi tagit beslutet att etablera oss fullt ut i Västra Götalandsregionen för att kunna fullfölja den strategin och fortsätta vår utveckling av kunder och deras verksamheter, säger VD Michael Gozzi    


HÖG EFTERFRÅGAN PÅ TJÄNSTER INOM BYGGSEKTORN
Pema har redan i dag pågående leveranser till kunder inom det geografiska området men en fullständig etablering med regionkontor och komplett tjänsteutbud startar upp 1 februari 2016. I samband med etableringen har Pema nyrekryterat både intern personal och ambulerande personal. Efterfrågan av Pemas tjänster är stark, framförallt inom byggsektorn och logistiksidan och ett flertalet samarbetsprojekt står nu inför uppstart.

VÄXER INOM LIFE SCIENCE 
Pema etablerar nu det nya affärsområdet Life Science, som ska fokusera på lösningar inom bemanning- och rekrytering gentemot framförallt biotechbolag. Pema har i dag leveranser av andra personalkategorier till bolag inom biotechsektorn och det nya affärsområdet blir en utökning av tjänsteutbudet och servicen gentemot dessa kunder. 

  • Ett bra upplägg för både våra kunder och Pema. Vi som bolag har en tydlig tillväxtplan för vår verksamhet i Sverige och övriga Norden. Vi har kunnat påvisa hur våra kunders tillväxtplan och vår egen kan synkronisera och tillsammans kan vi nu dels utveckla nya samarbetskoncept men även hjälpa varandra i tillväxtfrågor, säger Michael Gozzi.

Som Affärsområdeschef för det nya affärsområdet anställs Karin Lyckemalm, som senast kommer ifrån Profficekoncernen och har gedigen bakgrund och erfarenhet inom Life Science. Karin startar sin anställning den 12 februari 2016. 


För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Michael Gozzi, VD Pema Sweden                        Tel: 076  546 10 49                    

Martin Nilsson, VD Pema Construction AB           Tel 076 – 546 10 04

Om Pema Sweden
Pema Sweden bedriver bemannings- och rekryteringsverksamhet inom framförallt verkstad, industri, lager & logistik, bygg och anläggning och kontor. Därutöver erbjuder bolaget tjänster inom fastighetsservice, arenadrift och utemiljöer. Pema Sweden är en auktoriserad bemanningskoncern som grundades 1997 av Pär Eriksson och Magnus Andersson. Investeringsbolaget Varenne äger tillsammans med grundarna Pema Sweden. www.pemapeople.se


Om Varenne
Varenne är ett investeringsbolag som investerar i nordiska tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa långsiktigt god avkastning till aktieägarna genom att investera i nordiska entreprenörsledda tillväxtbolag och vara en aktiv ägare som skapar mervärde genom erfarenheter, kunskap och nätverk. www.varenne.se

Dokument & länkar