Bokslutskommuniké 2018

2018 i korthet

FÖRSTA - FJÄRDE kvartalet (JANUARI-DECEMBER)

 • Rörelsens intäkter uppgick till 155,7 MSEK (154,2 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -22,3 MSEK (-17,0 MSEK), inklusive engångskostnader om 3,4 MSEK.
 • Rörelsemarginal uppgick till -14,3 % (-11,0 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -24,0 MSEK (-19,3 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till -19,8 MSEK (-15,6 MSEK)

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER) 

 • Rörelsens intäkter uppgick till 36,7 MSEK (44,6 MSEK).
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –9,8 MSEK (-4,7 MSEK).
 • Rörelsemarginal uppgick till -26,7 % (-10,6 %).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -10,5 MSEK (-4,9 MSEK).
 • Periodens nettoresultat uppgick till -8,1 MSEK (-3,5 MSEK)
Väsentliga händelser under FÖRSTA - FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-DECEMBER)
 • PEN tecknar genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept en stororder på smarta kontorshyllor från Guoxiaomei Network Technology, värd ca 11,25 MSEK.
 • PEN får genom det helägda dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept sin första order på butiksinredning från den kinesiska kunden Liqun Group, värd ca 1 MSEK.
 • PEN får genom det helägda dotterbolaget PEN Shop Concept en order på en flagstorebutik i Halmstad för kedjan Sportringen, värd ca 1,4 MSEK.
 • Rörelseresultatet för första kvartalet är lägre än förväntat, främst på grund av vikande bruttomarginaler samt tillfällig nedgång i försäljningen i Kina.
 • PEN tecknar ett omfattande ramavtal om butiksinredning för en skandinavisk dagligvarukedja. Kontraktet, värt ca 100 MSEK, är det största butiksinredningsprojektet i företagets historia.
 • PEN levererar genom produktionsbolaget i Qingdao en första testbutik till ovan nämnd dagligvarukedja.
 • PEN tar krafttag för att förstärka försäljnings- och projektledningskapacitet inom affärsområdet mässa, bland annat genom att återanställa personal som tidigare varit framgångsrika i bolaget.
 • PEN öppnar nytt dotterbolag i Kina då företaget PEN Concept Group (Suzhou) Co., Ltd etableras.
 • PEN Concept Group AB tecknar ramavtal kring leverans av butiksinredning med ICA Sverige AB, det första avtalet i sitt slag för koncernen.
 • Magnus Hjorth, tidigare Försäljningsdirektör, utses till ny Koncernchef och VD.
 • Sebastian Rosendahl, tidigare Affärsområdeschef för Restaurangprodukter, utses till ny VD för dotterbolaget GOODS Sweden AB.
 • Fredrik Rosin, tidigare Affärsområdeschef för Butiksinredning, utses till ny VD för dotterbolaget PEN Shop Concept AB.
 • Andreas Wilsander, tidigare verksam inom försäljning och projektledning för affärsområdet Restaurangprojekt, utses till ny VD för dotterbolaget PEN Interiör AB.
 • Styrelsen för PEN Concept Group AB kallar till extra bolagsstämma och föreslår en nyemission.
 • Vid en extra bolagsstämma den 15 oktober 2018 beslutas att genomföra en nyemission.
 • Dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd. påbörjar tillverkning av butiksinredning inom ramen för det ramavtal som tecknades med Netto våren 2018. Samtidigt tecknas avtal kring sjöfrakt, lagerhållning och distribution med utvalda affärspartners i Sverige och Polen.
 • Det kinesiska produktionsbolaget byter namn till PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. för att bättre harmonisera med koncernens varumärke.
 • PEN Nordic Concept beviljas ett kinesiskt innovationsbidrag om ca 1,3 MSEK.
 • PEN Shop Concept får order på butiksinredning, värt 200 tSEK, av restaurangen Regementet på Asecs i Jönköping.
 • PEN Interiör får ett totalt projektengagemang om 40 mässmontrar, värt ca 2,2 MSEK, på ELMIA Subcontractor.
 • PEN Interiör får order på två restauranger till en internationell kedja värt ca 1,7 MSEK.
 • PEN Concept Group AB avslutade torsdagen den 15 november sin företrädesemission. Emissionen om 8,3 MSEK tecknades till 4,4 MSEK, vilket motsvarar en täckningsgrad om drygt 53 %. Emissionen tecknades till 35 procent med stöd av teckningsrätter. Emissionskostnaderna uppgick till 0,5 MSEK.
 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått en order på komplett restauranginredning till GEKÅS Ullared AB. Affären omfattar design, tillverkning och leverans av möbler och inredning till ett integrerat sportbarskoncept i GEKÅS varuhus. Totalt ordervärde uppgår till ca 1,5 MSEK.
 • PEN Concept Group: Nyemissionen i PEN Concept Group AB är nu registrerad

väsentliga händelser efter FJÄRDE kvartalet

 • PEN Concept Group AB (PENCON, Spot Light Stock Market) har, genom dotterbolaget PEN Interiör AB, fått en order på restauranginredning till en internationell restaurangkedja. Affären omfattar design, tillverkning, leverans och montage av möbler och inredning. Totalt ordervärde uppgår till ca 800 000 SEK.
 • PEN Concept Group AB har, genom dotterbolaget PEN Shop Concept AB, fått en order på komplett butiksinredning till en Lekia-butik för Barnhuset i Stenungsund AB. PEN’s åtagande innefattar både leverans och montage och det totala ordervärdet är cirka 0,6 miljoner kronor.
 • PEN Interiör AB, ett helägt dotterbolag till PEN Concept Group AB (PENCON, Spotlight Stock Market) har nyligen levererat 12 st montrar för olika kunder som ställer ut på Stockholm Furniture Fair 2019.
  PEN har stått för produktion, leverans och byggnation av hela eller delar av samtliga montrar samt även stått för design i varierande grad. Totalt ordervärde uppgår till ca 2,7 MSEK.


VD har ordet

Jag tillträdde som ny koncernchef för PEN Concept Group i oktober 2018. Jag kan konstatera att vi har en hel del att åtgärda i koncernen innan jag är nöjd med hur organisationen skall fungera. Vi har under fjärde kvartalet rensat undan och bland annat tagit ca 3,4 mkr i engångskostnader. En hel del arbete är genomfört men det återstår fortfarande åtgärder för att nå den struktur och effektivitet som jag kräver av organisationen.

Omsättningen på 155,7 MSEK (154,2 MSEK) är lägre än vi har förväntat oss, detta beror på en avmattning på restaurang segmentet och en senare orderläggning av en större butikskund.

Negativt resultat -22,3 MSEK (-17,0 MSEK), är tagna engångskostnader på 3,4 MSEK samt en marginalförsämring i samband med mycket konceptutveckling i kvartal tre och fyra och ökade materialkostnader.

I våra bolag fortsätter vi att fokusera på olika kundgrupper så att vi blir specialister inom respektive område. Med uppdelning mellan försäljning och projektledning som genomförts så säkras en bra orderingång.

Pen Concept Group har till skillnad från många av våra konkurrenter tre affärsområden, mässa, restaurang och butiksinredning. När det gäller mässa och butik så är vi på helt rätt väg och vi har stärkt våra positioner. Däremot så har vi haft en del problem inom restaurangsegmenten där vi under fjärde kvartalet har lägre volymer än vi räknat med. Vi arbetar intensivt med att komma upp till de nivåer som vi skall ligga på under första halvåret 2019.

Det gångna året har inneburit en del förändringar i koncernen. PEN Products (fd Goods) har flyttat in i nya mindre och ändamålsenliga lokaler i Växjö. Vi har också ändrat varumärke till Pen Products. PENs kinesiska dotterbolag har påbörjat produktionen till butikskedjan NETTO med utleveranser i Europa. ICA Sverige konceptet Hälsa & Skönhet fortsätter att rulla ut på butikerna ICA Maxi och Kvantum. Leveranserna av kassadiskar fortsätter att levereras till bland annat Systembolaget. Inom affärsområdet mässa har PEN Interiör under året levererat fler mässmontrar i Sverige och övriga Europa än tidigare år. PEN Interiör restaurang fortsätter att leverera framför allt snabbmatskedjor i norden där vi även har varit med om konceptutveckling av två nya kedjor. Inom restaurang segmentet behöver vi stärka upp oss och se till att bredda vår kundportfölj.

Föregående år har varit ett år med förändringar och där vi tagit en hel del engångskostnader. Det återstår en del förändringsarbete men jag är helt övertygad om att vi under 2019 kommer se en kraftig resultatförbättring i koncernen.  

Magnus Hjorth

Koncernchef och VD

PEN Concept Group AB

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: magnus.hjorth@pen.se 
Telefon: 0706-335 106

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21/02-2019.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se